Ansvarsfördelning kommun och region

Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvården. Ansvarsfördelningen regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Kommuner och regioner är skyldiga att samverka i vården för individer som får kommunal hälso- och sjukvård. Ansvarsfördelningen mellan kommun och region ska inte påverka vårdens kvalitet.

Kommunal hälso- och sjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård avses sjukvård som kommunen ansvarar för och som ges i patientens bostad eller där patienten vistas.

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till dig som:

  • Har beslut enligt SoL särskilt boende
  • Har beslut enligt SoL om korttidsplats
  • Har beslut enligt SoL om dagverksamhet
  • Har beslut enligt LSS om särskild service
  • Har beslut enligt LSS om daglig verksamhet

Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för är upp till nivån för sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

I Västra Götaland har kommunerna och regionen ett avtal där kommunerna har tagit över ansvaret för viss hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Mer om ansvarsfördelningen

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är på primärvårdsnivå. Primärvård avser insatser inom öppenvården som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Västra Götalandsregionen ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Regionen ansvarar alltid för hjälp av läkare och specialistvård.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad