Tandvård

Du som är i behov av tandvård kan vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård. Avgiften du betalar räknas in i det nationella högkostnadsskyddet för den öppna hälso- och sjukvården.

Intyg om nödvändig tandvård samt munhälsobedömning ges till dig som:

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende och gruppboende eller
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller
  • bor i egen bostad men har ett mycket stort behov av vård och omsorg eller
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning eller
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Så får du intyg (grönt kort)

Om du har omfattande stöd från kommunen och inte redan har ett intyg om nödvändig tandvård, ska du vända dig till intygsutfärdare. Det kan till exempel vara din socialsekreterare eller sjuksköterska.

Om du vårdas av anhörig i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka en privat ansökan till tandvårdsenheten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad