Fotbollsplaner

Från måndag den 11 januari så är Mölndals stads utomhusanläggningar öppna för organiserad föreningsverksamhet. Detta i linje med nu rådande direktiv från myndigheterna.

Det är upp till respektive förening och bokningsansvarig att säkerställa genomförande enligt gällande rekommendationer för att minska riskerna för smittspridning.

Beslutet innebär att stadens konstgräsplaner öppnar den 11 januari för bokad organiserad verksamhet för barn, juniorer och seniorer.

Mölndals stads idrottsanläggningar inomhus är fortsatt stängda för allmänheten, för att minska smittspridningen av coronaviruset.


I Mölndals stad finns fotbollsplaner med konstgräs, naturgräs och med grus.

De flesta ägs och drivs av staden. Några föreningar har också egna fotbollsplaner eller ansvar för skötseln av kommunägda planer.

Mölndals stad har även ett facebook-konto "Idrott i Mölndal" där snabb driftsinformation läggs upp för dig som vill ha koll på Mölndals idrottsanläggningar och isläget.  

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad