Fotbollsplaner

Mölndals idrottsanläggningar är öppna för alla.

Alla aktiva har ett eget ansvar att förhindra smittspridning.

Här är Folkhälsomyndighetens allmänna råd från och med den 29 september.

I Mölndal finns det fotbollsplaner med antingen konstgräs eller naturgräs i alla kommundelar. Se vilka fotbollsplaner som finns i Mölndal.

De flesta fotbollsplaner ägs och drivs av Mölndals stad. Några föreningar har också egna fotbollsplaner eller ansvar för skötseln av kommunägda planer.

Mölndals stad har även ett facebook-konto "Idrott i Mölndal" där snabb driftsinformation läggs upp för dig som vill ha koll på Mölndals idrottsanläggningar.  

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad