Ekonomi och studiehjälp

Är du under 20 år och studerar på heltid på gymnasiet? Då kan du få studiehjälp.

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige eftersom du automatiskt får detta utbetalt från och med det år du fyller 16 år. Centrala studiestödsnämnden (CSN) kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare inför varje nytt läsår.

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall utifrån olika kriterier. Hur mycket pengar du kan få i det extra tillägget beror på familjens ekonomi.

Villkor för att få inackorderingstillägg kan du läsa mer om under fliken inneboende, inackordering.

Studiehjälp

Du får studiehjälp tidigast från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget är 1 050 kr i månaden och höjs från och med 1 mars 2018 till 1250 kr (betalas ut retroaktivt i juli 2018). Studiebidraget betalas ut 10 månader per år.

För ett vanligt läsår som är två terminer får du studiebidrag fyra gånger på höstterminen (september till december) och sex gånger på vårterminen (januari till juni).

Är du under 18 år betalas bidraget ut till vårdnadshavare. När du fyller 18 år betalas studiebidraget ut till dig direkt. För att utbetalning ska kunna ske direkt till ditt konto måste du meddela Swedbank din bank till vilket konto bidraget ska betalas ut till. Villkor för att få studiehjälp är att du:

  • ska ha fyllt 16 år
  • ska vara svensk medborgare
  • måste studera på heltid
  • måste ha närvaro i skolan

Den som inte är svensk medborgare måste ansöka om studiebidrag hos Centrala studiestödsnämnden CSN.

                 

Relaterad information

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad