Resebidrag

Du som är gymnasieelev och har lång resväg mellan hemmet och närmsta hållplats kan här söka om ett extra resebidrag.

Resebidraget betalas ut för att kompensera resor mellan hemmet och hållplatsen och är ett komplement till det skolkort alla gymnasieelever får.

Beloppet för resebidraget är 90 kronor i månaden och betalas ut under nio månader per läsår (september till maj).

Vem kan få resebidrag?

För att bli beviljad resebidraget måste du:

  • Vara folkbokförd i Mölndal
  • Bo mer än 4 kilometer till närmsta hållplats
  • Studera på heltid på gymnasiet

Du kan endast söka resebidrag till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Du kan inte få resebidrag om du har blivit beviljad inackorderingstillägg.

Hur du ansöker

Du måste ansöka om resebidrag varje nytt läsår. Du gör din ansökan i vår e-tjänst:

Viktig information

Om dina förhållanden förändras under läsåret som gör att du inte längre är berättigad till resebidraget måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta. Detta kan till exempel vara om du:

  • Flyttar och inte längre är folkbokförd i Mölndal under läsåret.
  • Flyttar från studieorten eller inte längre har 4 kilometer till närmsta hållplats under läsåret.
  • Inte påbörjar eller avbryter dina studier.

Om du inte informerar om de förändrade förhållandena kan du bli återbetalningsskyldig för det resebidrag som du har fått.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad