Skolkort för dagliga resor gymnasie- eller anpassad gymnasieskola

Alla elever som är folkbokförda i Mölndal och går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola har rätt till ett skolkort. Skolkort kan du som elev få fram till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Går du däremot i anpassad gymnasieskola har du rätt att få skolkort under hela studietiden.

Sommarlovskort för gymnasieelever inom sommarskola

För gymnasieelever som läser på sommarskola erbjuds skolkort under perioden. Kortet är för resor till och från skolan under sommarstudierna. Gymnasielever som inte går på sommarskola erbjuds inte sommarlovskort.
Skolan behöver meddela hemkommunen via utbildning@molndal.se senast sista skoldag på vårterminen för att eleverna ska få sommarlovskort i tid.

OBS! Vi erbjuder inte fritidskort för gymnasielever

Det är ett politiskt beslut ifall fritidskort ska erbjudas och inte något alla har rätt till. Vissa kommuner ger ut fritidskort till gymnasieelever, och andra inte. I Mölndal har politikerna valt att finansiera fritidskort för elever som går i sjuan till nian eftersom de inte får ett skolkort, men inte till gymnasieleever.

Då fritidskortet är en politisk satsning från centralt håll är du välkommen att höra av dig till politikerna om du vill lyfta frågan till dem.

Villkor för skolkort

Villkor för att du ska vara berättigad till ett skolkort

  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • Du måste studera på heltid
  • Du får inte ha blivit beviljad inackorderingstillägg

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress före skolstart.

OBS! Ändringar i Västtrafik för läsåret 23/24

Från och med 14 augusti 2023 tillhör ett hundratal hållplatser i Mölnlycke tätort och Kungälvs tätort både zon A och B. Västtrafik kallar områdena för omlottzoner. Det betyder att du som har ett skolkort för zon A även kan åka i de nya omlottzonerna med ditt skolkort.

Detta kommer påverka elever som studerar på Mimers Hus gymnasium eller Hulebäcksgymnasiet och är folkbokförda i Mölndal. Du som elev kommer därför få ett skolkort för zon A men som även kan användas inom de nya omlottzoner.

Du kan läsa mer om zonförändringarna på Västtrafiks hemsida.

För dig som läser inom Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola inom Göteborgsregionen behöver du inte ansöka om skolkort. Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart.

Om du inte har fått ditt skolkort innan din skolstart kan du höra av dig till Kontaktcenter för att få hjälp.

För dig som läser utanför Göteborgsregionen

Har du blivit antagen eller går på en skola utanför Göteborgsregionen* måste du ansöka om skolkort hos utbildningsförvaltningen i Mölndal.

* I Göteborgsregionen ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. (OBS! du som studerar i någon av dessa kommuner behöver inte ansöka)

Förlorat skolkort

Skolkortet är en värdehandling. Förlorar du kortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. För att få ett nytt kort behöver en anmälan göras i vår e-tjänst. Du får ett mail när du kan hämta ut ditt nya skolkort på informationscentralen i Mölndals stadshus. Avgiften på 200 kronor betalas i samband med att du hämtar ditt nya kort. Betalningen sker via swish eller kontant. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Defekt skolkort

Fungerar inte ditt skolkort och föraren på buss/spårvagn eller tåg tar ditt skolkort ska du anmäla det i vår e -tjänst för att få ett nytt skolkort. För att kunna få ett nytt skolkort ska du kunna visa upp kvittot du fått av föraren pga. ogiltigt skolkort. Tills dess att du får ditt nya skolkort kan du få ett tillfälligt skolkort på din skolexpedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Växelvis boende

Elever under 18 år som bor växelvis hos vårdnadshavare i olika kommuner har rätt till ett skolkort som gäller från båda hemmen. Kontakta oss kring detta på kontakt@molndal.se så beställer vi ett skolkort med rätt zoner till dig.

Observera att ni behöver ha gemensam vårdnad över eleven (båda är vårdnadshavare).

Skolkortets giltighet

Skolkortet är giltigt helgfria vardagar mellan klockan 04.00-19.00.

Läsårskortet 2023/2024 gäller mellan dessa datum:

2023-08-10 till 2023-12-23
2024-01-07 till 2024-06-18
2024-08-10 till 2024-09-15

Skolkortet gäller även nästkommande höstterminen, helgfria vardag mellan den 10 augusti - 15 september. Spara därfor ditt skolkort till höstterminen.

Vill du ha ett kort som är giltigt på kvällar och helger får du köpa ett fritidskort hos Västtrafik. Mölndals stad erbjuder inte fritidskort till gymnasielever.

Missbruk av skolkortet

Skolkortet är en värdehandling och är personligt. Det är därför viktigt att du skriver ditt namn på skolkortet, om det inte är förtryckt.

Om du reser utan skolkort, använder skolkortet där det inte är giltigt eller lånar ut ditt skolkort under skoltid (före, efter och under skoltid) är det ditt ansvar. Råkar du som elev ut för biljettkontrollant och får böter får du personligen betala för detta.

Behov av annat färdmedel

Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, anpassad grundskola samt för elever i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman. Utbildningsförvaltningen fattar inte beslut om skolskjuts för elever i gymnasieskolan då gymnasieskolan inte omfattas av skolplikt.

Om eleven på grund av funktionsnedsättning är i behov av annan transport till och från gymnasieskolan än vad som täcks av det beviljade skolkortet, kan eleven ansöka om färdtjänst. Ansökan görs till Tekniska förvaltningen Mölndals Stad.

Mer information hittar du på Mölndals stads sida om färdtjänst.

Skolskjuts i grundskolan

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad