Om Vägledning & Kompetens Mölndal

I Mölndal ser vi på studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av det livslånga lärandet där individens förutsättningar och behov ska stå i fokus.

Studie- och yrkesvägledare står och pratar med invånare.

I Mölndal ska alla kommunens invånare, oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna, ha rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Vägledning & Kompetens Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare med hög kompetens. Vi fortbildar kontinuerligt vår personal med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande studie- och yrkesvägledning.

Om Vägledning & Kompetens Mölndal

Sedan 1992 har vi varit en del av Göteborgsregionen och 2010 blev vi en egen enhet i Mölndals stad. Enheten består idag av 20 utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar med alla skolformer. Detta gör möjligheterna för dig som beställare mycket flexibla. Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar aktivt med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

Studie- och yrkesvägledarna på Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar bland annat med yrkesmässan Framtid Mölndal. Studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal och lektioner runt självkännedom, egenskaper­, ­­yrkeskunskaper och gruppvägledning. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk i näringslivet.

Att vara studie- och yrkesvägledare hos oss

Studie- och yrkesvägledare som är anställda av Vägledning & Kompetens Mölndal har en heltidsanställning. Deras anställning kan variera mellan olika verksamheter och olika storlek på tjänsteunderlaget.

Studie- och yrkesvägledaren har verksamhetschefen på Vägledning & Kompetens Mölndal som chef medan er rektor ute i verksamheten arbetsleder på plats.

Hyra en studie- och yrkesvägledare

Vägledning & Kompetens Mölndal erbjuder möjligheten att hyra en studie- och yrkesvägledare till din verksamhet. För att hyra en studie- och yrkesvägledare kan du kontakta verksamhetschefen för Vägledning & Kompetens Mölndal för att få mer information.

Kontakt

Anna Karlsson
Enhetschef Vägledning & Kompetens Mölndal
031-315 30 25
anna.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad