Samarbeta med oss

Tre personer på ett kontor ler medan de tittar på en skärm.

Samarbeta med oss och bidra till att förse marknaden med de kompetenser och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.


Genom att rekrytera direkt via våra YH-utbildningar kan du tidigt fånga upp kandidater med den kompetens som du söker. När du som arbetsgivare tar emot en av våra studerande på LIA får du möjlighet att lära känna en potentiell framtida medarbetare. Ett perfekt sätt att rekrytera nya talanger.


Yrkeshögskolan Campus Mölndals ledningsgrupp består av ett brett nätverk av specialister och organisationer från hela Sverige. Alla företag inom it-branschen är välkomna att sitta med i en av ledningsgrupperna och därmed påverka utformningen av innehållet i utbildningarna. Tillsammans påskyndar vi en långsiktig förändring.


Möjligheterna är oändliga. Hör av dig till oss om du vill samarbeta.

Ta möjligheten att lära känna nya talanger. Genom att ta emot en LIA-praktikant får du möjlighet att lära känna en potentiell framtida medarbetare med moderna kompetenser.


Vårt mål är att förse våra studerande med modern kunskap och rätt verktyg. Därför erbjuds alla studerande möjligheten att praktisera under sin sista termin. Förhoppningen är att en lyckad LIA-period kan leda till en anställning.


Redo för arbetsmarknaden

För att vara behörig till LIA-praktiken måste den studerande ha klarat alla kurser under det första året. Vi ställer höga krav på våra studerande för att vi ska kunna garantera att den som gör sin LIA-praktik har de kunskaper som ditt företag efterfrågar.

För att LIA-perioden ska bli så lyckad som möjligt rekommenderar vi att det finns en plan för introduktion och upplärning för den studerande, med gradvis ökande svårighetsgrad med mer handledning i början och mindre på slutet.

Konsultmässig grund

I alla våra it-utbildningar ingår en kurs i konsultmässighet med fokus på så kallade ”soft skills”. Genom kursen tränas den studerandes självkännedom, samarbetsförmåga samt förmågan att presentera sig själv och sin kompetens på ett pedagogiskt sätt. Alla våra studerande förbereds för en framtida arbetsmarknad och vi vet att teknisk kompetens inte alltid är tillräckligt för att vara anställningsbar inom it-branschen.

 

Andra sätt att rekrytera

Om ditt företag inte har möjlighet att ta emot en LIA-praktikant är du välkomna att kontakta oss för att prata om andra sätt att öka era möjligheter att rekrytera från våra utbildningar.

Du som arbetar inom it-branschen kan vara med och utforma våra YH-utbildningar efter ditt behov. Genom att vara med i en av våra ledningsgrupper kan du bidra till att våra studerande får sina drömjobb och säkerställa att du får den kompetens du efterfrågar.

Varje utbildning inom yrkeshögskolan har en ledningsgrupp som består av arbetslivsrepresentanter, utbildningsledare, studerande samt representanter från det offentliga skolväsendet (gymnasium eller högskola).

Bli en del av ledningsgruppen

Ledningsgruppen fungerar som en styrgrupp. Här fattar vi strategiska beslut och ansvarar för utbildningens kvalitetssäkring. Ledningsgruppen ansvarar även för godkännande av kursplaner, antagning och validering av de sökandes kompetenser samt utfärdande av examen. Tillsammans i ledningsgruppen kan vi säkerställa att de studerande får moderna kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppens arbete

Vi tror på långsiktiga relationer och att ha roligt ihop - samtidigt som vi får bra saker att hända. Ledningsgruppen träffas fyra gånger om året samt en avslutande femte träff då vi bjuder dig till Mölndals stolthet - vårt vackra Gunnebos slott.

Under dessa fyra möten lyssnar vi på som händer i våra olika världar: it-branschen, skolan och våra studerandes perspektiv. Vi fattar också vissa formella beslut. Du som sitter med i ledningsgruppen är med och förbereder vissa frågor innan beslut ska fattas.

Gästföreläsning

Innan de studerande ska söka LIA-praktik bjuder vi in företag som får presentera sin verksamhet. Ett utmärkt tillfälle för ditt företag att locka nya talanger.


Det finns även möjlighet för ditt företag att medverka i utbildningen genom att hålla i en gästföreläsning. Vi rekommenderar att ni föreläser om ett ämne som kan kopplas till kursen de studerande läser.


Hör av dig till oss om du vill presentera din verksamhet eller gästföreläsa på någon av våra utbildningar.

Varje år ansöker vi om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att få starta nya utbildningar, eller fortsätta driva de vi redan har. För att en ansökan ska bli beviljad krävs att vi har utformat utbildningen i samarbete med arbetslivet. Tillsammans kan vi utforma attraktiva utbildningar som motsvarar framtidens kompetensbehov.

 

Utöver våra långa grundutbildningar har vi även möjlighet att utforma kortare utbildningar för att kompetenshöja er befintliga personal.


Kontakta oss om du vill vara delaktig i våra utbildningar. Du kan också besvara vår enkät där vi ställer frågor om hur du ser på framtida kompetensbehov inom IT.

Senaste nytt

En man i färgglad skjorta tittar in mot kameran.

Företaget som vill anställa juniorer

Iman Habib, Chief of staff hos Plejd, berättar om företaget och ger värdefulla tips för den som är i början av sin IT- karriär.

En man i svart piké ler brett mot kameran.

Det finns jobb inom IT!

Magnus Olsson, Regionchef på Typ IT, samarbetar med med Yrkeshögskolan Campus Mölndal. Och har precis anställt två studerande från Moln- och virtualiseringsutbildningen.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2022-09-01