Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Individuellt program

Utbildningen på ett individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Här får du de kunskaper du behöver för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

På det individuella programmet finns mycket stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen.

Den garanterade undervisningstiden på individuella programmet är 3600 timmar fördelade på fyra år. Om du vill lära dig mer inom något ämne kan du lägga till kurser från något av gymnasiesärskolans nationella program.

Alla elever på det individuella programmet får en individuell studieplan. 

På det individuella programmet finns sex olika ämnesområden.

 

Inriktning kommunikation med teckenspråk

Vi bedriver en unik inriktning utformad för dig med hörselnedsättning och språkstörning.

Kommunikation är en central del av undervisningen. Genom att använda teckenspråk och bildstöd vill vi upprätthålla och utveckla elevens kommunikativa färdighet.

Att förstå och bli förstådd är en viktig del på väg in i vuxenlivet. Att vistas i natur och samhälle ingår i schemat. Vi besöker simhall, idrottsplaner och skogen i samverkan med andra klasser. Det ges också möjlighet att pröva på skolans olika estetiska verksamheter, som en förberedelse inför arbetslivet.

 

Basgrupp – ett verktyg för dig med autism

Har du problematik inom autismspektrat? På Frejagymnasiet finns möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö, i en så kallad Basgrupp. Att ingå i Frejagymnasiets Basgrupp innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdigheter du behöver för att hantera din situation i skolan, på arbetet, hemma och på fritiden. Undervisningen ges individuellt eller i mindre grupper.

Din medverkan i Basgruppen anpassas efter vilka förutsättningar du har. Du kan börja din gymnasieutbildning i Basgruppen, för att sedan gå vidare till valt program. Du kan också få stöd genom Basgruppen, samtidigt som du läser valt nationellt program.

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-27 21.18

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.