Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Individuellt program

Du som av olika skäl inte kan följa undervisningen på ett nationellt program kan gå det individuella programmet hos oss. Utbildningen anpassas helt efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Du får de kunskaper som just du behöver för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Det här lär du dig

Det individuella programmet ger dig de kunskaper du behöver för att i framtiden leva ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt - så att du kommer in i samhällslivet. Genom att utveckla din förmåga att kommunicera får du större inflytande och delaktighet, så att du kan påverka din egen vardag. På Frejagymnasiet anpassar vi undervisningen efter dina behov och vi har tillgång till många hjälpmedel. På skolan finns bland annat ett sinnesstimulerande rum. Dessutom arbetar vi proaktivt med habilitering. 

På det individuella programmet läser du inom sex olika ämnesområden.

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation


Vi på Frejagymnasiet vill att du ska känna dig trygg i samhället. Tillsammans besöker vi bland annat bibliotek, bank och simhall. Vi åker spårvagn och buss och tränar på att orientera oss i olika miljöer. Förutsatt att det passar dig finns även möjlighet till en praktikplats under ditt sista utbildningsår.

Du får också lära dig att visa andra vad du tänker och tycker genom de estetiska verksamheterna. Inom drama och teater får du bland annat lära dig olika övningar som hjälper dig att slappna av, hitta på, improvisera och ha kul. Vi kan klä ut oss i teaterkostym och spela upp scener ur filmer eller böcker du tycker om. Eller så hittar vi på en egen pjäs! Den kan vi spela upp för publik.

I musiken undervisar vi i rytmik, imitation, improvisation, rörelselekar och sånger av alla slag. Vi lär oss spela gitarr, elbas, trumset, handtrummor och klaviatur. Vi spelar ensemble, övar samspel och sång och vi lär oss göra egna låtar. Varje år gör vi en musikal eller någon form av projekt. Alla elever får vara med efter förmåga och lust.

Vårt växthus

I växthuset tillämpas de olika ämnesområdena med praktiska och vardagsnära inslag. Här arbetar vi med lökväxter, plantor, krukväxter och blomsterarrangemang, allt efter årets växlingar. Varje säsong avslutas med försäljning av de växter som odlats.

Basgrupp

Har du problematik inom autismspektrat? På Frejagymnasiet finns möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö, i en så kallad Basgrupp. Att ingå i Frejagymnasiets Basgrupp innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdigheter du behöver för att hantera din situation i skolan, på arbetet, hemma och på fritiden. Undervisningen ges individuellt eller i mindre grupper.

Din medverkan i Basgruppen anpassas efter vilka förutsättningar du har. Du kan börja din gymnasieutbildning i Basgruppen, för att sedan gå vidare till valt program. Du kan också få stöd genom Basgruppen, samtidigt som du läser valt nationellt program.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-22 18.08

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.