Insyn och påverkan

Kommuner fattar dagligen beslut som påverkar dig. Därför är dina synpunkter och erfarenheter viktiga för att vi ska kunna ge dig bättre service. På de här sidorna kan du läsa om hur du kan kontakta, påverka och ta del av kommunens arbete.

Påverka

Du kan rösta och engagera dig politiskt

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år och då kan du rösta i riksdagsvalet, landstingsvalet — och kommunalvalet.

Ett annat sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.

Skicka in synpunkter och klagomål

Har du en fråga eller kanske ett förbättringsförslag som du vill dela med dig av får du väldigt gärna skicka in det via kommunens formulär för synpunkter. Det finns även andra kontaktvägar du kan använda för att påverka verksamheten:

Överklaga ett beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel kan du överklaga beslutet.

Samrådsmöte och detaljplan

Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

Ta del av beslut

Följ kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och titta på debatterna och besluten i stadshuset eller om hellre föredrar det, via webben.

Läs offentliga handlingar

Du har rätt att läsa de flesta papper och elektroniska dokument som finns hos kommunen. Många av de handlingar som är offentliga kan du läsa genom att gå in i kommunens diarier.

Protokoll på anslagstavlan

På anslagstavlan kan du se vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad