Feriejobb – frågor och svar

Vanliga frågor och svar om feriejobb för ungdomar i Mölndal.

 • Feriejobb i Mölndal är till för att ungdomar ska få möjlighet att prova på arbetslivet. Detta sker genom arbete under tre veckor på sommaren, oftast inom någon av stadens verksamheter eller bolag. Som anställd inom ramen för feriejobb ersätter du inte ordinarie personal och du har en handledare på arbetsplatsen. Anställningarna hanteras samlat av arbetsmarknads­enheten (social- och arbetsmarknadsförvaltningen) som sköter logistiken kring ansökan, utlottningen av feriejobbs­platser och anställning. Varje år kan de som är födda vissa årtal ansöka om feriejobb – i år (2021) gällde det dig som är född 2003 eller 2004.
 • Vid sommarjobb eller sommarvikariat ställs högre krav på personen som anställs. Hen ersätter ordinarie personal under sommarsemestern och det finns en åldersgräns på 18 år. Mer information om dessa jobb finns på molndal.se/jobbaisommar och du ansöker via molnal.se/lediga jobb.

Nej, det går inte längre att ansöka om feriejobb sommaren 2021. Ansökan gjordes via en digital e-tjänst som var öppen under perioden 1-31 mars. Det går inte att ansöka i efterhand.

Om du inte får ett erbjudande om feriejobb, hamnar du på reservlistan. Det innebär att du kan komma att få ett erbjudande längre fram, till exempel om någon som fått ett erbjudande tackar nej.

Observera att det inte finns någon garanti för att du får ett erbjudande om feriejobb om du står på reservlistan.

Detta beror på pandemin och ligger i linje med de riktlinjer för unga inom kommunens feriejobb som SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram och med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för unga i arbetslivet.

Mölndals stad har därför beslutat att det, liksom förra sommaren, bara är ungdomar som fyller 18 senast när feriejobbet börjar, som får feriejobba inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Undantaget är de fyra feriejobbsplatserna på kanslienheten inom vård- och omsorgsförvaltningen; där handlar det om administrativa arbetsuppgifter som inte innebär direkt kontakt med brukare; dessa platser har därför kunnat erbjudas ungdomar under 18.

Om du hade feriejobb förra sommaren och ansökte om feriejobb även inför sommaren 2021, prioriterades du i andra hand vid utlottningen av feriejobbsplatser.

Dock har några av ungdomarna som feriejobbade 2020 fått erbjudande om feriejobb även i år – trots att det finns ungdomar som inte feriejobbade förra året som inte fått något erbjudande om en plats i år. Detta hänger ihop med att man måste ha fyllt 18 år för att kunna feriejobba inom vård och omsorg. Dessa platser kunde alltså inte erbjudas sökande som är under 18.

De ungdomar som ansökte i år och som feriejobbade 2020 prioriterades i andra hand vid utlottningen av årets platser. Detta följer Mölndals stads anvisning för feriejobb.

Vissa platser inom vård- och omsorgsförvaltningen kunde inte tillsättas med ungdomar under 18 år eftersom vi följer SKR:s riktlinjer (mer info i separat fråga).

För att se till att använda alla tillgängliga feriejobbsplatser, har ett antal av sommarens feriejobbsplatser erbjudits ungdomar som feriejobbade redan 2020. Detta eftersom dessa ungdomar kommer att ha fyllt 18 senast när feriejobbet börjar.

Om vi inte hade gjort på detta sätt, hade ett antal tillgängliga feriejobbsplatser inom vård och omsorg inte kommit till användning i år. Detta hade inneburit en förlust både för ungdomarna och för arbetsplatserna.

På grund av det som förklaras här ovan, kan det i vissa fall bli så att du inte hade något feriejobb förra året och inte heller fick något erbjudande i år samtidigt som en kompis fått feriejobb både 2020 och 2021.

 • Period 1: Vecka 25-27 (21 juni-9 juli)
 • Period 2: Vecka 28-30 (12-30 juli)
 • Period 3: Vecka 31-33 (2-20 augusti)

Feriejobbssamordnarna har tagit kontakt med alla som berörs av detta. Om detta skulle gälla dig och du inte har blivit kontaktad, hör av dig till feriejobbssamordnarna snarast: feriejobb@molndal.se

Nej. Men du kunde ange önskemål om period i ansökan. Varje person får endast arbeta under en period och du ska kunna arbeta samtliga dagar under perioden.

Om du har fått erbjudande om feriejobb men vill tacka nej – kontakta snarast ansvariga för feriejobb och meddela detta! Hör av dig via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Obs! Om du tackar nej kan du inte ångra dig, eftersom platsen går direkt till annan sökande.

Se svaret på förra frågan ("Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?").

Arbetstiden är 6 timmar per dag. Du ska alltid ha minst en halvtimmes lunchrast. För att få betalt för 6 timmars arbete kommer du alltså vara på arbetsplatsen 6,5 timmar.

Arbetstiderna står på ditt anställningsavtal. Arbetstiderna varierar beroende på vilken arbetsplats du är på.

Vid sjukdom ska du kontakta din handledare på arbetsplatsen innan ditt arbetspass börjar. Vid sjukdom kommer du inte få någon lön eller annan ersättning.

Nej, du får ingen ersättning för resor till arbetet. Du bekostar alltså själv resor till och från arbetet.

Lönen följer Kommunals rekommendation om timlön.

Lönen betalas ut månaden efter du arbetat. Detta under förutsättning att du har lämnat in din timrapport ifylld och underskriven.

Exempel: Om du jobbar i juni får du din lön utbetald i juli.

Lönen kan du få utbetald på två sätt, antingen till ditt bankkonto eller via utbetalningsavi.

 • Till bankkonto: För att få lönen utbetald till ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbank, oavsett vilken bank du själv har.
  • Om du är under 18 år behöver du gå till ett Swedbank-kontor tillsammans med din/dina vårdnadshavare för att anmäla kontot.
  • Om du är 18 år eller äldre kan du anmäla konto via webben eller besöka ett av Swedbanks kontor.
 • Via utbetalningsavi: Om du inte har något bankkonto eller inte anmäler något konto till Swedbank, kommer en utbetalningsavi att skickas till din folkbokföringsadress. Utbetalningsavin måste du ta med dig till banken tillsammans med giltig legitimation för att få dina pengar. Banken tar ut en kostnad vid uttaget.

Det beror på vilka andra inkomster du har under året. Om du blir erbjuden ett feriejobb, får du mer information om detta på informationsmötet som du kallas till.

Om du vill ha ett så kallat tjänstgöringsintyg där det framgår att du har arbetat ska du kontakta löneenheten i Mölndals stad som du når via kontaktcenter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad