Hygienlokaler

Hygienlokaler som till exempel lokaler för tatuering, fotvård och frisör kan innebära hälsorisker. Du som driver en hygienlokal är skyldig att se till att din verksamhet sköts på rätt sätt.

Ändring av anmälningsplikten

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att anmälningsplikten även började omfatta stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Exempel på behandlingar som tillkom i samband med förändringen är barbering, nagelbehandlingar och öronhåltagning.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter finns nedan. Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi att avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmälningspliktig hygienverksamhet

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument och stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta är anmälningspliktiga. Till dessa räknas till exempel akupunktur, fotvård, pedikyr/manikyr, piercing och håltagning, tatuering, kosmetisk tatuering, frisörer/barberare som utför rakning med rakkniv/rakblad med mera, microneedling, vissa injektionsbehandlingar samt wet cupping.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Kom ihåg att du alltid ska göra en ny anmälan om du utökar verksamheten eller tar över en befintlig verksamhet.

Ska du öppna en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig, måste du ändå se till att skaffa dig tillräcklig kunskap innan du startar. Även den typen av verksamhet kan innebära hälsorisker.

Anmäl senast sex veckor innan start

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Vi tar ut en avgift per nedlagd timma i ärendet för anmälan, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillsammans med din anmälan behöver du skicka in följande:

 • En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
  På ritningen ska det framgå var behandlingsplats/behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
 •  Luftflödesprotokoll eller annan redovisning som bekräftar luftflödet i lokalen.

När du ska göra en anmälan?

Tänk på att om ni är flera som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Starta en stickande skärande verksamhet där det finns risk för blodsmitta eller verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.
 • Utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande/skärande instrument används.
 • Byta lokal.
 • Starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande.
 • Bygga ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör nytt behandlingsrum.
 • Arrangera en mässa eller ett event där stickande skärande behandlingar erbjuds allmänheten.
 • Byta organisationsnummer.
 • Om du är en gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Miljösanktionsavgift

Utebliven anmälan för hygienlokal resulterar i en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Du måste ha en egenkontroll

Alla hygienlokaler måste ha en egenkontroll. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem. För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad.

Lokalen och rutiner

Viktigt att tänka på:

 • Lokalen ska vara lättstädad och ha fria ytor.
 • Förvara instrument och material i stängda lådor, skåp eller förråd.
 • Handtvättfat bör finnas i eller nära intill behandlingsutrymmet.
 • Undvik textilier som till exempel mattor, kuddar, draperier, avskärmningsskärmar, stolar.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. I rutinerna ska det framgå vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen.
 • Det ska finnas dokumentation på att ventilationen i lokalen är kontrollerad (OVK -protokoll).

Rutiner för behandling och hygien/smittskydd

 • Att du frågar kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen.
 • Du ska ha bra rutiner för handhygien.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Skalpeller, nålar och andra stickande skärande instrument ska vara sterilt engångsmaterial.
 • Desinficera huden innan ingrepp.
 • Särskilda arbetskläder ska användas.
 • Kopparna (wet cupping) ska vara av engångstyp.
 • Vid wet cupping (hijama) ska även engångsförkläden användas.

Avfall och kemikalier

 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan det ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.
 • Använda koppar (wet cupping) av plast kan slängas i hushållssoporna men med dubbla plastpåsar.
 • Använda koppar (wet cupping) av glas ska slängas i behållaren för stickande skärande avfall.
 • Det ska finnas kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter, inklusive städprodukter

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad