Livsmedel - företagare

Som livsmedelsföretagare är du ansvarig för att livsmedlen du serverar eller säljer till dina kunder är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här får du information om vad som gäller för dig som driver ett livsmedelsföretag.

Registrera livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos bygg- och miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om du köper en verksamhet av någon annan eller om du startar en ny verksamhet. Om du byter organisations­nummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Din anmälan vill vi ha senast två veckor innan du planerar att starta. För registreringen tar vi ut en avgift.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. Då måste du istället ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kontrollerar då att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Ska du starta restaurang?

Om du ska starta eller ta över en restaurang så kan du använda tjänsten checklista för att starta restaurang, café, food truck eller annan matservering på verksamt.se
Där kan du få en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka.

Genom att välja Mölndals stad i rullisten på verksamt.se kommer du till e-tjänsten för registrering av livsmedelsverksamhet. Du får även hjälp med att söka andra tillstånd som behövs till din verksamhet, då flera myndigheter är anslutna till checklistan.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till oss, riskerar du höga sanktionsavgifter.

När kan jag starta?

Är din anmälan komplett så får du ett registreringsbevis för livsmedelsanläggning av bygg- och miljöförvaltningen inom några dagar. Därefter kan du starta din verksamhet. Om det behövs kompletteringar från dig, efter att vi granskat din anmälan, tar det längre tid innan du får registreringsbeviset och kan starta din verksamhet.

Tillfälliga verksamheter

Funderar du på att sälja, servera eller bjuda på livsmedel under en begränsad tid, till exempel en julmarknad, sportevenemang eller liknande, ska du kontakta oss innan.

För dig som inte använder kommunalt dricksvatten i din verksamhet

Om du använder dricksvatten från en enskild vattenbrunn i din verksamhet, ska du uppge det under ytterligare upplysningar i anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Du ska även skicka med ett undersökningsprogram till anmälan. Läs mer om regler för dricksvatten i livsmedelsverkets faktabank Kontrollwiki

Om verksamheten förändras

Om du genomför en betydande ändring i din verksamhet ska du meddela oss. Exempel på betydande ändring är:

  • Ombyggnation där lokalens utformning ändras
  • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
  • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning.
  • Ändrad produktionsvolym.

Om verksamheten byter bolagsform

Om din verksamhet byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, så ska du lämna in en anmälan om registrering för det nya bolaget. Detta måste du göra innan bytet sker. För registreringen tar vi ut en avgift.

Om verksamheten säljs eller upphör

Meddela oss om du säljer din verksamhet eller lägger ner den, så vi kan avregistrera verksamheten. Använd webbformuläret nedan eller mejla uppgifterna till miljo@molndal.se. Du får en bekräftelse från oss på avregistreringen.
Vart vänder jag mig för mer information?

Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta bra information om vilka regler som gäller för att starta och driva livsmedelsföretag.

Branschorganisationer och konsulter kan ge dig ytterligare råd och hjälp.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad