Livsmedel - företagare

Som livsmedelsföretagare är du ansvarig för att livsmedlen du säljer till dina kunder är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här får du information om regler, avgifter, egenkontroll samt offentlig kontroll av din verksamhet.

Registrera livsmedelsverksamhet

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om du köper en verksamhet från någon annan eller om du startar en ny verksamhet. Om du byter organisations­nummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Din anmälan vill vi ha senast två veckor innan du planerar att starta. För registreringen tar vi ut en avgift.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. Då måste du istället ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kontrollerar då att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Ska du starta restaurang?

Om du ska starta eller ta över en restaurang i Mölndal så kan du använda tjänsten checklista för att starta restaurang på verksamt.se

Genom att välja Mölndals stad i rullisten kommer du till e-tjänsten för registrering av livsmedelsverksamhet. Du får även hjälp med att söka andra tillstånd, som behövs till din verksamhet, då flera myndigheter är anslutna till checklistan. Checklistan är ett resultat av projektet Serverat som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startar, har startat eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter. Läs mer på Livsmedelsverket

När kan jag starta

Är din anmälan komplett så får du ett registreringsbevis för livsmedels­anläggning av miljöförvaltningen inom ett par dagar. Därefter kan du starta din verksamhet. Om det behövs kompletteringar från dig efter granskning av anmälan så dröjer det ytterligare någon dag innan du kan starta din verksamhet.

Tillfälliga verksamheter

Funderar du på att bjuda på eller sälja livsmedel under en begränsad tid, till exempel en julmarknad, sportevenemang eller liknande ska du kontakta oss innan.

För dig som inte använder kommunalt dricksvatten

Om du använder dricksvatten från en enskild vattenbrunn i din verksamhet ska du uppge det i anmälan om registrering av livsmedelsanläggning under ytterligare upplysningar.

Du ska även skicka med en faroanalys och ett undersökningsprogram till anmälan. Livsmedelsverkets broschyr Små dricksvattenanläggningar innehåller exempel på hur faroanalys och undersökningsprogram kan se ut.

Ändring, upphörande och ombildning av verksamhet

Har du planer på betydande ändring i din verksamhet ska du meddela oss. Betydande ändring innebär:

  • Ombyggnation där lokalens utformning ändras
  • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
  • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning.
  • Ändrad produktionsvolym.

Du ska också meddela oss om du säljer din verksamhet eller lagt ner den. Det är viktigt att du meddelar oss så fort som möjligt. Då kan vi avregistrera din verksamhet och meddelar du oss före årsskiftet får du ingen faktura för årlig kontroll för det nya året.

Att ombilda en enskild firma till bolag betraktas som ett ägarbyte. Du ska då skicka in en ny anmälan om registrering.

Vart vänder jag mig för mer information?

Livsmedelsverkets webbplats kan du hitta bra information om vilka regler som gäller för att starta och driva livsmedelsföretag.

Branschorganisationer och konsulter kan ge dig ytterligare råd och hjälp.

Företag och coronavirus

På Livsmedelsverkets webbplats Företag - coronavirus hittar du svar på vanliga frågor från företag om coronavirus. Informationen uppdateras när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad