Lotterier

När föreningar och trossamfund anordnar lotteri kan det krävas licens från spelinspektionen eller att lotteriet registreras hos kommunen.

Licens eller registrering

Det finns en rad omständigheter som styr om du behöver söka licens eller ansöka om registrering.

Lotterier som inte kräver licens eller registrering

Ideella föreningar och trossamfund får anordna lotterier utan licens eller registrering, om nedan punkter uppfylls:

 • Lottpriset är inte är högre än 1/4000 prisbasbelopp, cirka 13 kronor,
 • vinsterna endast består av varor och ej pengar och
 • värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 prisbasbelopp samt att lotteriet endast bedrivs inom en viss kommun och tillhandahålls:
  • i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i (till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning) eller
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Lotterier som kräver registrering hos kommunen

Mölndals stad registrerar lotterier som anordnas av allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund för att finansiera del av deras verksamhet och som

 • genomförs lokalt i kommunen,
 • endast säljer lotter i kommunen,
 • har en total försäljningssumma på högst 33,3 prisbasbelopp (gäller vid ett eller flera tillfällen under en tidsperiod på max fem år) och
 • har vinster till ett värde som motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (om vinsten består av kontanter får den vara högst ett prisbasbelopp).

Bra att veta inför ansökan

 • Som förening eller trossamfund är det endast tillåtet att ha en registrering åt gången. 
 • Registreringen kostar 1 000 kronor och betalas in efter att lotteriet har registrerats. Föreningen betalar också ett arvode för lotterikontrollanten. 
 • Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Kontrollant och lotterihandläggare

Efter registrering ska en kontrollant utses. Kontrollanten och kontaktpersonen för lotteriet ska komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Spelinspektionens information och vägledning för kommuner är en bra guide även för lotterihandläggare och kontrollanter.

Lotteriet ska redovisas

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i en redovisningsblankett, betalar in kontrollantarvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till kommunen.

Använd spelinspektionens redovisningsblankett för registreringslotteri vid redovisningen.

Ansökan om att registrera lotteri

Fyll i ansökan för registrering av lotteri och skicka in till angiven adress. Till ansökan ska även följande handlingar bifogas:

 • Protokollsutdrag där det framgår att organisationen beslutat att ansöka om registreringslotteri samt vem som utsetts till kontaktperson
 • Förteckning av styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer (ordförande, kassör och sekreterare)
 • Organisationens stadgar
 • Senaste årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse (för det senast avslutade verksamhetsåret)
 • Revisionsberättelse (för det senast avslutade verksamhetsåret)

Relaterad information

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad