Driva äldreboende

Äldreboende är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Tjänsten äldreboende innebär ett särskilt boende för äldre människor med behov av omsorg, trygghet och service dygnet runt.

I tjänsten ingår omvårdnad, individuella och gemensamma aktiviteter samt åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Utförare inom äldreboende

I Mölndals stad finns åtta äldreboenden. Tre av dessa drivs av privata utförare och resterande drivs av Mölndals stad.

Mölndals stad driver:

  • Brattåsgårdens äldreboende
  • Brogårdens äldreboende
  • Eklanda äldreboende
  • Fässbergs äldreboende
  • Sörgårdens äldreboende

Forenade Care AB driver på entreprenad:

  • Berzelius äldreboende

Attendo AB driver på entreprenad:

  • Lackarebäcks äldreboende

Norlandia driver på entreprenad:

  • Norlandia GoLife äldreboende

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad