Driva äldreboende

Äldreboende är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Tjänsten äldreboende innebär ett särskilt boende för äldre människor med behov av omsorg, trygghet och service dygnet runt.

I tjänsten ingår omvårdnad, individuella och gemensamma aktiviteter samt åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Utförare inom äldreboende

I Mölndals stad finns åtta äldreboenden. Ett av dessa drivs av privat utförare och resterande drivs av Mölndals stad.

Mölndals stad driver:

  • Bifrost äldreboende
  • Brattåsgårdens äldreboende
  • Brogårdens äldreboende
  • Eklanda äldreboende
  • Fässbergshemmet
  • Lackarebäcks äldreboende
  • Sörgårdens äldreboende

Förenade Care AB driver på entreprenad:

  • Berzelius äldreboende, avtalsperiod 2014-10-01 - 2022-09-30.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad