Kulturskoleavgiften höjs i januari

Du som är registrerad på en kurs på kulturskolan inför vårterminen 2024 berörs av avgiftshöjningen.

Den 1 januari 2024 höjs avgiften till kulturskolan med 6,5 %. Den nya avgiften kommer på fakturan för vårterminen, som skickas ut i mars.

Om du vill säga upp en plats behöver du göra detta senast 8 januari. Har uppsägningen inte kommit in innan dess är du betalningsskyldig för vårterminen. Du säger upp din plats via kulturskolans elevportal där du kan logga in med bank-id. Det går också bra att säga upp din plats via mail till kulturskolan.

De nya avgiftsnivåerna

  • Ordinarie terminsavgift har höjts till 1260 kronor från tidigare 1184 kronor (gäller kurser i bild, drill, film, instrument, teater, musikterapi, sång och alla danskurser förutom barndans).
  • Terminsavgiften för rytmikkurser, bandverkstan och barndans har höjts till 982 kronor från tidigare 923 kronor.
  • Terminsavgiften för kör och orkester har höjts till 738 kronor från tidigare 693 kronor (kör är gratis för den som även går i sång, orkester är gratis för den som även går i instrument).
  • Terminsavgiften för Högre kurs har höjts till 2027 kronor från tidigare 1904 kronor.

Bakgrund till avgiftshöjningen

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att fortsättningsvis göra en årlig uppräkning av kulturskoleavgiften utifrån konsumentprisindex för att avgiften skulle följa prisutvecklingen i samhället.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad