IOP med Hjärterum stärker mottagandet av ukrainare

Mölndals stad ansvarar för att erbjuda boende åt ukrainska flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket. Genom ett avtal med verksamheten Hjärterum har de tillgängliga boendelösningarna för målgruppen kompletterats.

Bild: Räddningsmissionen

Hjälper du som privatperson i Mölndal redan idag ukrainska flyktingar genom att erbjuda boende i ditt hem eller i en fastighet som du äger eller disponerar? I så fall kan du eventuellt få möjlighet till ekonomisk ersättning för att fortsätta med detta.

Mölndals stad har ett ansvar för att erbjuda boende åt ukrainska flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket. I första hand används lokaler som staden redan disponerar, antingen genom ägande eller genom hyresavtal.

Tidigare i år tillkom en möjlig lösning gällande boende för ukrainska flyktingar som anvisas till Mölndal. Nu kan boende i privat regi bli aktuellt i en del fall – detta tack vare det IOP (idéburet offentligt partnerskap) som har ingåtts med Hjärterum, en verksamhet inom Räddningsmissionen.

Vi ser väldigt positivt på det här avtalet. Genom samarbetet med Hjärterum har vi som kommun fått ytterligare ett verktyg för att kunna matcha flyktingar från Ukraina till ett boende som blir rätt och bra för den enskilda individen eller familjen. Vi vet också att det finns en vilja hos många Mölndalsbor att hjälpa till, säger Helen Smith, förvaltningschef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Erfarenhet av att utgöra viktig länk

Verksamheten Hjärterum har drivits i över fem år. Därigenom har Räddningsmissionen byggt upp en god erfarenhet och kompetens när det gäller att vara "spindeln i nätet" och en central aktör när privatpersoner har ett boende som de vill och kan hyra ut, i syfte att samtidigt göra en värdefull samhällsinsats.

Vi har bedrivit Hjärterum sedan 2017 som ett sätt att minska hemlösheten i och kring Göteborg. När många flyktingar från Ukraina kom hit förra året och behövde någonstans att bo, samtidigt som många privatpersoner ville och kunde bidra, såg vi en möjlighet att hjälpa till, berättar Arash Mansouri som är enhetschef på Hjärterum.

Flera saker avgör om upplägget är möjligt i det enskilda fallet. Faktorer som påverkar är bland annat om personerna från Ukraina redan anvisats till Mölndal, eller om de redan har etablerat sig här – exempelvis genom arbete eller barn som går i skolan i Mölndal. Det är också bra att känna till att det finns krav på bostadens utformning, standard och säkerhet.

Så anmäler du intresse

Är du intresserad av att, under trygga och kontrollerade former, fortsätta erbjuda boende åt ukrainska flyktingar i Mölndal? Anmäl dig via Hjärterums formulär.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad