Ny bygg- och miljöförvaltning

Den 1 maj 2023 bildades en ny förvaltning som ansvarar för bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Inrättandet av den nya bygg- och miljöförvaltningen är en del av en större planerad förändring inom samhällsbyggnadsområdet i Mölndals stad till en så kallad skedesindelad förvaltningsorganisation.

Förändringen görs för att skapa sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med en klokare användning av våra resurser där vi kan jobba ännu mer samspelt.

Bygg- och miljöförvaltningen styrs av två nämnder, byggnadsnämnden och miljönämnden och här finns:

  • bygglov
  • bostadsanpassning
  • energi- och klimatrådgivning
  • hälsoskydd
  • kart och mät
  • kommunalt lantmäteri
  • livsmedelskontroll
  • miljö: miljöfarlig verksamhet, mark och avfall

Under en övergångsperiod kan det förekomma material som hänvisar till stadsbyggnadsförvaltningen eller miljöförvaltningen, men det har ingen betydelse för handläggningen av ditt ärende.

Förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen är Per Kaarle.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad