Arbeten i stadsparken och Lindome stadspark

Under våren sker några utvecklingsarbeten i stadsparken i Mölndal samt i Lindome stadspark.

I ett större arbete med att förändra stadsparken kommer det från vecka 20 pågå arbete med att bygga ett helt nytt utegym i stadsparken i Mölndal. Det ska ersätta dagens och placeras mer västerut närmare Häradsgatan och mer skyddat av växtlighet. Arbetet beräknas ta ungefär 3 veckor.

Även den stora planteringen i mitten av stadsparken kommer att förändras något inför att planteringen av sommarens blommor ska ske. Sedan tidigare under våren har några dåliga träd tagits bort och ersatts med nya.

Arbetet är en del av större åtgärder för stadsparken som ska ske de närmaste åren. Läs mer om arbetet.

Åtgärder i Lindome stadspark

I Lindome stadspark kommer kommer Mölndals stad under vecka 23 - 24 att bygga upp en ny plantering som gör parken mer tillgänglig för dig som bor i Lindome. I samband med det projektet kommer några träd att sågas ner för att få in mer solljus och göra ytan luftigare. Den nya planteringen finns väster om ån, se karta.

Ett annat arbete som sker i Lindome stadspark är montering av belysning längs med gång- och cykelvägen som går utmed åns sydöstra sida. Den belysning kommer vara släckt vissa tider på natten för att värna områdets djurliv.

Även detta arbete i Lindome stadspark är en del av en större uppfräschning som kommer ske.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad