Vi delar ut pris i jämställdhet

Under 2023 delar Mölndals stad ut ett jämställdhetspris. Med priset vill vi belöna en person, grupp, förening, företag eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till en anställd eller en verksamhet inom stadens organisation.

Jämställdhetspriset har delats ut sedan 2018 och är en del i vårt arbete för social hållbarhet och Mölndals vision 2040. Visionen visar riktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka i. Jämställdhet är en självklar del av visionen. I visionen står det att ”I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är.”  

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Könstillhörighet ska inte påverka dina möjligheter i livet eller samhället. Stereotypa könsroller kan ibland stå i vägen för det. Arbete för jämställdhet kan handla om att jämna ut ojämlikheter mellan män och kvinnor. Det kan också vara att ifrågasätta och förhandla om stereotypa könsroller.

Så går det till

Från 15 augusti till 30 september 2023 kan du nominera till priset genom ett webbformulär. För att förbereda din nominering kan du redan nu läsa mer om priset och vilka kriterier den nominerade ska uppfylla.

Vem kan nominera?

Alla kan nominera kandidater. En jury väljer därefter ut ett antal kandidater, och i november fattar kommunstyrelsen beslut om vem som vinner jämställdhetspriset.

Priset

Priset består av 10 000 kronor samt diplom, blommor och möjlighet att berätta om sin verksamhet. Anställda eller verksamhet inom staden får diplom och möjlighet att berätta om sitt jämställdhetsarbete.

Läs mer och se tidigare vinnare.

Relaterad information

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad