Säker hantering av döda vilda fåglar

Fågelinfluensa cirkulerar bland vilda fåglar och kan sprida sig till tamfåglar. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning bland fåglar, men färskt fågelbajs och levande fåglar som rör sig bland döda fåglar kan sprida smitta.

Två änder i en sjö

Sverige har i enlighet med EU:s lagstiftning övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar. Risken att de högpatogena varianterna av fågelinfluensa, som sprids bland vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg.

Trots omfattande utbrott bland fåglar i ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom. En generell regel är att man ändå bör undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.

Vad ska jag göra om jag hittar döda fåglar?

Hittar du döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen är det viktigt att du inte tar i dem med händerna. Om du hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan det förekomma levande fåglar och färskt fågelbajs, vilket kan sprida smitta. Tänk på att inte riskera att föra med dig smitta hem till egna fåglar.

Du som äger fjäderfä bör därför inte delta i hantering av döda vilda fåglar. Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur

  • Om du hittar döda eller sjuka fåglar i naturen kan du rapportera in det till SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt). SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Välj något av nedanstående alternativ för hantering

  • Låt fåglarna ligga kvar (att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse), eller gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Lägg fågeln i en vanlig plastpåse, knyt ihop ordentligt och lägg påsen i ytterligare en plastpåse som också försluts noga. Släng sedan påsen i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Mer information om fågelinfluensa

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad