Rökfria lekplatser - en insats för barnen

Alla offentliga lekplatser är rökfria zoner för att skydda barnen från hälsorisker och olägenheter. Det är inte heller tillåtet att slänga cigarettfimpar och annat skräp på lekplatserna.

Rökförbudet gäller:

  • Cigaretter
  • Elektroniska cigaretter (vapes)
  • Vattenpipor
  • Produkter som till användningssätt liknar rökning men som inte innehåller tobak.

Vad kan du göra?

Om du ser någon röka på en lekplats kan du prata med personen och be dem att flytta sig från det rökfria området. Kanske har de missat att det är rökförbud och behöver få information. Om du ser någon slänga cigarettfimpar i lekparken får du gärna hjälpa till att slänga dem, så att barn inte kommer åt dem. Förutom riskerna med att barn kan plocka upp cigarettfimparna får barnen också en bättre miljö att vistas i. Tillsammans kan vi bidra till att rökförbudet efterlevs.

Skyltar på lekplatser

På våra lekplatser i staden finns skyltar som informerar om rökförbudet. Vi har nyligen tydliggjort skyltningen på några av lekplatserna. Det gäller stadsparkens lekplats, Prytzleken, Stensjöleken, Bifrostleken och Solängsparkens lekplats.

Läs mer om våra lekplatser.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad