Okej att bada i Stensjön

Den senaste provtagningen visade att vattnet vid Stensjön John Halls väg är tjänligt att bada i. Vi avråder inte längre från bad där.

Uppdatering av information: 10 juli förmiddag

Vi har fått svar från vattenproverna som togs den 6 juli som visar att vattnet är tjänligt med anmärkning. Enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer kan vi ta bort avrådan vilket vi nu gör. Nya prover tas även idag 10 juli.

Ursprunglig information från 6 juli

De senaste proverna visade för höga halter av den intestinala bakterien enterokocker. Därmed avråder vi just nu från bad vid Stensjön, John Halls väg.

Vi tar ett omprov idag 6 juli för att se om det rör sig om en kortvarig förorening som har uppkommit. Vi avråder från bad åtminstone tills vi fått resultatet från omprovet och så hoppas vi att det provet visar att föroreningen var tillfällig, säger Viktoria Johansson, enhetschef på Hälsoskydd och Livsmedel i Mölndals stad.

Resultatet från omprovet får vi antagligen på måndag eller tisdag nästa vecka, då labbet måste odla på bakteriekulturerna.

Om det nya provet är tjänligt tar vi bort vår avrådan från bad och föroreningen anses vara tillfällig.

Under tiden tills vi vet mer hänvisar vi istället till övriga badplatser i Mölndal.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad