Förslag på detaljplan för Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome ute på granskning

I planförslaget ska ytterligare omkring 120 nya bostäder byggas i bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget som är ute på granskning mellan den 14 september-5 oktober 2023.

Visionsbild som visar de renoverade husen och bostadsgårdarna (Liljewall arkitekter)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 460 bostäder inom det nuvarande bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Detaljplanen kommer möjliggöra för nya friliggande flerbostadshus och radhus eller lägre flerbostadshus och en utbyggnad av Valås förskola. Dessutom är planens uppgift att underlätta renovering av befintliga hus. Inom detaljplanen planeras det även att uppföras 6–8 lägenheter i form av LSS-boenden.

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden mellan den 14 september–5 oktober 2023, då du kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns tillgängliga i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal och på Lindome bibliotek, Almåsgången 2 i Lindome samt här på vår webbsida: molndal.se/detaljplaner

Om du vill ställa frågor och lämna synpunkter

Läs mer här: Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome


Kontakt

Stina Nilsson, Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 15 83
stina.nilsson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-18.00
fredag 8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad