Mölndal är värdkommun för gemensam budget- och skuldrådgivning

Den 1 oktober sjösattes den nya, gemensamma budget- och skuldrådgivningen som finns till för invånare i Härryda, Mölndal och Partille. Genom samverkan stärks och säkerställs verksamheten långsiktigt och sårbarheten minskar.

Susanna, Felicia, Marita och Natasa jobbar som budget- och skuldrådgivare. De är vana vid att träffa personer som fått det tufft med privatekonomin, och att stötta för att ta tag i situationen, skapa överblick, och göra så att det fungerar bättre.

Budget- och skuldrådgivning innebär att du kan få stöd och hjälp med att ta tag i situationen om privatekonomin kärvar, exempelvis om det är svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop varje månad, eller för att du dragit på dig skulder som är svåra att överblicka och hantera.

Budget- och skuldrådgivning är något som alla kommuner måste erbjuda sina invånare. Den är en relativt liten verksamhet i varje kommun, men den är väldigt viktig och de som jobbar med detta behöver ha god kompetens på området.

Möta invånarnas behov

Sedan igår, söndagen den 1 oktober, har Härryda, Mölndal och Partille en gemensam budget- och skuldrådgivning dit invånare i alla de tre kommunerna kan vända sig. I kommunerna bor sammanlagt nära 150000 personer.

Att samverka mellan kommuner i viktiga och relevanta frågor har visat sig vara smart på många sätt. Vi lär oss mer om vi är fler! Vi minskar sårbarheten, höjer vår kompetens och stärker vår arbetsglädje.

Det säger Annika Ewe Royson, enhetschef, som varit med i samband med två andra, liknande sammanläggningar. Då gällde det dödsbohandläggning och överförmyndare.

Att samverka på området budget- och skuldrådgivning kommer förhoppningsvis leda till att vi lite lättare kan möta kommuninvånarnas ökade behov av detta stöd, och till att vi kan arbeta mer förebyggande vilket är jätteviktigt, inte minst utifrån att hela socialtjänsten förändras och går mot mer tidigt och förebyggande arbete.

Handläggare med lång erfarenhet

Mölndal är värdkommun för den nya samverkan och det nya teamet består av fyra personer som alla har lång erfarenhet av att jobba som budget- och skuldrådgivare. Två av dem jobbade redan tidigare i Mölndal och nu har en kollega från Härryda respektive Partille anslutit.

Inför den 1 oktober, då samverkan formellt inleddes, har förberedelser gjorts på en rad olika områden och det nya teamet har haft flera möten, så de börjar inte på ”noll” utan har redan hunnit lära känna varandra.

De tre berörda kommunerna samverkar redan på flera andra områden och har goda erfarenheter av detta. För exakt två år sedan bildades en gemensam familjerätt som organisatoriskt tillhör Partille, och för ett år sedan bildades dödsbohandläggning i samverkan (där ingår även Lerums kommun).

Använd e-tjänsten

För dig som bor i Mölndal kommer denna nya samverkan inte att märkas särskilt tydligt. Men på längre sikt är det givetvis en fördel att verksamheten är stabil och mindre sårbar.

Budget- och skuldrådgivning är kostnadsfritt och rådgivarna har tystnadsplikt. Första steget till kontakt tas enklast via e-tjänsten:

Mer information

Mer information om budget- och skuldrådgivning och relevanta länkar finns här:

Enkel karta som visar Mölndal, Härryda och Partille.

I Härryda, Mölndal och Partille bor sammanlagt nära 150 000 personer.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad