Elda på rätt sätt och bidra till en bättre miljö

Många tänder en brasa för att värma upp. Mysigt tycker några. Förskräckligt tycker grannarna som får in rök i sina bostäder. Här får du tips som är bra för både hälsa, miljö och grannsämjan.

Eldning med ved är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Astmatiker och andra med känsliga luftvägar kan få stora problem.

Genom att elda enligt råden som ges här, minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

De viktigaste att ha bra utrustning, använda torr ved, tända upp snabbt, ha tillräcklig syretillförsel och undvika pyreldning, samt att ta hand om din panna och skorsten med regelbunden sotning.

Se till att ha bra utrustning

Följ instruktionerna för just din eldstad. Genom att elda i en modern utrustning och på rätt sätt kan du minska utsläppen.

Gör så här för att tända brasan:

 • Elda med torr ved, som legat utomhus under tak, i minst ett halvår och gärna ett år. Ved får inte vara målad, lackerad eller impregnerad.

 • Stapla vedträna luftigt och lägg dem i kors. Lägg några större vedträn underst och några mindre ovanpå i några lager till, som i en fyrkant.
 • Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna. Tänd sedan tändmedlet.

  Lämpligt tändmedel är briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn. Använd inte tändvätska som orsakar mer föroreningar och inte heller tidningspapper, som kan bilda sotflagor och fördröja upptändningen.

 • Eldning i kamin, spis och ugn
  När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig i de översta vedträna, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god, det vill säga att spjällen är fullt öppna. När elden kommit igång ordentligt efter några minuter kan du sänka lufttillförseln lite.

 • Om du eldar i vedpanna
  Ha god lufttillförsel. Koppla pannan till en ackumulatortank. Se till att friskluftsintaget i pannrummet inte är tilltäppt. Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad.

 • Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor, som är livliga men inte för kraftfulla. Undvik pyreldning, då det bara ryker. Då bildas sot och tjära, vilket ökar risken för sotbrand.

 • När tändveden brinner ordentligt och det bildats glödhög, fyll då på med två–tre vedträn.

 • Kontrollera att röken är klar och genomskinlig. , inte att den inte är gulaktig, svart eller grå. Kontrollera att rökgastemperaturen är max 350°C.

När du eldat klart

Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den. Låt sot och aska ligga kvar några dagar, eftersom det kan finnas glödrester kvar i flera dygn. Lägg sedan askan i en plåthink med lock, som står på ett obrännbart material.

Störande eldning hos grannen

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om problemet trots det inte löser sig kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Om sotbrand uppstår i skorstenen

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112.
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket.

Ring sotare och beställ en besiktning av skorstenen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad