Fultvätta inte bilen

Passa på att vår-tvätta bilen under biltvättarhelgen den 27-28 april. Men se till så att du inte fultvättar den på gatan, parkeringen eller garageuppfarten - gör det i en biltvätt.

Det bästa sättet att skona miljön och vårt gemensamma vatten
är att tvätta bilen på en biltvättanläggning eller i en gör-det-själv-hall. Vid dessa anläggningar renas tvättvattnet innan det släpps ut.

Om du däremot tvättar bilen på garageuppfarten rinner smutsvattnet helt orenat ut i och förorenar våra sjöar, vattendrag och hav. Då fultvättar du. Din eller dina barns eller barnbarns badsjö börjar vid gatubrunnen. Förstör inte våra vackra sjöar.

Tvättvattnet innehåller föroreningar

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som tillexempel metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i gatubrunnar leds de direkt ut i närmaste sjö eller vattendrag.

Tvätta inte på gatan

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får du inte släppa ut orenat avloppsvatten. Tvättar du bilen på gatan är det just det du gör.

Välj därför att tvätta bilen i en biltvättsanläggning, antingen en tvätta-själv hall, manuell tvätt eller automattvätt. Naturligtvis använder du då också miljömärkta bilvårdsprodukter oavsett om du gör det under biltvättarhelgen eller någon annan dag.

Inom vattenskyddsområden är reglerna kring biltvätt strängare för att skydda våra dricksvattentäkter. Vi uppmanar dig att aldrig tvätta bilen på gatan för att skydda din egen närmiljö.

4 myter om biltvätt

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad