Avtal tecknat i dansens tecken

Idag på internationella dansens dag är vi glada att kunna berätta att Mölndals stad har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen om ett regionalt centrum för dans!

Från vänster: Carl Forsberg (MP, VGR kulturnämnd), Stefan Gustafsson (S, ordförande i kommunstyrelsen i Mölndal), Alex Bergström (S, ordförande VGR kulturnämnd) och Daniel Andersson (L, VGR kulturnämnd).

Även om det idag finns ett antal scener och institutioner för dans så råder brist på platser för det fria kulturlivets danskonstnärer och grupper i regionen. Ett regionalt centrum för dansproduktion skall därför skapas i den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal. I fredags tecknades avtalet mellan Mölndals stad och Västra Götalandsregionen.

Danscentret kommer att erbjuda frilansande danskonstnärer en kreativ arbetsplats med lokaler specifikt anpassade för dans där man kan träna och repetera, ta fram föreställningar, arbeta med administration och marknadsföring och möta publik. Det kommer att innehålla allt från studios och blackbox till co-working spaces och öppna mötesytor.

Dans är en konstform på stark frammarsch och med den här satsningen kan vi äntligen ge regionens fristående danskonstnärer en professionell plattform för sin och för dansens utveckling. Vi får helt nya möjligheter att attrahera och behålla kreativ kraft i regionen och invånarna kommer att kunna möta dans på ett helt annat sätt än förut, säger Alex Bergström, ordförande för VGR:s kulturnämnd.

Ett centrum för dans i Mölndal kommer att ge många positiva effekter för såväl staden som helhet som för invånarna. Det kommer att berika Mölndals kulturliv samtidigt som det sätter Mölndal på kartan när det gäller dans, både nationellt och internationellt. Inte minst kommer det att ge barn och unga en närhet till dansen som tidigare saknats, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals Stad.

Beslutet har föregåtts av många år av utredningar och dialog mellan olika parter. Region, kommun, fastighetsbolag och inte minst danssektorn själva har varit involverade.

Det är en stor satsning och sådant ska man inte ta lättvindigt på. Men ett gediget förberedelsearbete har gjorts. Behovet har funnits under lång tid och det är otroligt glädjande att nu kunna ge klartecken för en utveckling som kommer att ge kulturlivet och konstformen helt nya förutsättningar, säger Alex Bergström.

Danscentret skall stå klart 2027. Nu börjar arbetet med att bygga upp organisationen. En projekt- och verksamhetsledare tillträder i maj i år, och arbetet med att renovera och anpassa fastigheten i Forsåker påbörjas redan 2025.

Läs mer om satsningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad