Luften utomhus

Alla kan medverka till en bättre luftkvalitet. Du kan också vara med och förbättra luften utomhus genom att minska utsläppen när du använder bilen.

Några tips om hur du förbättrar luftkvaliteten i Mölndal

Det bästa du kan göra för att förbättra luftkvaliteten är att inte åka bil om du ska ta dig korta sträckor och istället gå, cykla eller åka kollektivt. Om du väljer att ta bilen tänk på följande:

  • Använd motorvärmare.
  • Använd dubbfria vinterdäck.
  • Håll hastighetsgränserna.
  • Använd så hög växel som möjligt. Det ger lägre bränsleförbrukning.
  • Kör mjukt. Undvik kraftiga inbromsningar och accelerationer.
  • Kör lätt. Undvik att köra runt med tom takbox eller tungt extragods i bilen.
  • Ha välpumpade däck.
  • Undvik luftkonditionering.

Tomgångskörning - högst en minut

I Mölndals lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön står det att får du inte ha din bil på tomgång längre än en minut. Kom ihåg att även uppvärmning räknas som tomgång. Tidsbegränsningen gäller inte i bilköer.

Luftföroreningar, miljökvalitetsnormer och läget i Mölndal

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen beslutat om miljökvalitetsnormer som anger de högsta halter av vissa luftföroreningar som människor eller miljö får utsättas för.

Under de senaste åren har MKN för kvävedioxid överskridits längs med E6/E20 i Mölndal. Även höga halter av partiklar i närheten av stora trafikleder och dåligt ventilerade gator med mycket trafik förekommer.

Under den varmare delen av året är även halterna av marknära ozon tidvis höga i Mölndal.

Mätningar av luftföroreningar

Mölndals stad är med i Göteborgsregionens luftvårdsförbund.

Luftvårdsförbundet har en mätstation i Mölndal som sedan år 1989 mäter kvävedioxidhalterna i Mölndals centrum intill E6.

Resultaten från mätningarna redovisas som månads- och årsrapporter på Luftvårdsförbundets webbplats Där finns även spridningskartor och sammanställningar över tidigare års mätningar och beräkningar i Mölndal.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad