Döda och skadade djur

Här hittar du information om hur du ska göra om du har kört på ett djur eller om du hittar döda eller skadade djur.

I trafiken

Om du har kört på ett större vilt djur ska du:

 • Placera ut en varningstriangel
 • Märka ut platsen där olyckan har skett
 • Ringa 114 14 och göra en polisanmälan.

Det gäller älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår. Du måste göra det som står här ovan även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen. Om du är med i en viltolycka men inte anmäler den kan det ge böter.

Om viltolyckor, på polisens webbplats.

Om du har kört på och skadat eller dödat ett mindre djur

 • Stanna bilen och se efter hur det gick för djuret
 • Kontakta polisen, på 114 14
 • Om djuret är skadat, se till att det snarast kommer till en veterinär
 • Rör det sig om ett husdjur ska du försöka att kontakta djurets ägare på något sätt. Tänk på den djurägare som letar efter sitt husdjur och går i ovisshet.

På kommunal mark

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, kontakta Mölndals stad, 031-315 10 00, kontakt@molndal.se.

På din egen tomt eller mark

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan du lämna till Renovas anläggning i Sävenäs som har en specialugn för kremering av djur. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

Om du har ett skadat djur på din tomt kan du hitta kontaktuppgifter till viltrehabiliterare.

I skog och mark

Vilda djur får inte hållas i fångenskap, oavsett de är skadade eller inte. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Men det finns andra bra saker du kan göra om du hittar du ett djur som är skadat:

 • Kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur.
 • Kontakta organisationen Katastrofhjälp för fåglar och vilt. De är duktiga på att ta hand om vilda skadade djur. På deras webbplats hittar du din närmaste kontaktperson.
 • Om du träffar på flera döda eller sjuka vilda djur, vill Statens veterinärmedicinska anstalt gärna att du rapporterar in fynd av sjuka eller döda vilda djur.
 • Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad