Döda och skadade djur

Här hittar du information om hur du ska göra om du har kört på ett djur eller om du hittar skadade eller döda djur.

Det finns inte en myndighet eller aktör som är ensamt ansvarig för problem eller frågor som rör vilda djur. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, fastighetsägaren eller dig som privatperson.

Trafikskadat större vilt djur

Om du har kört på ett större vilt djur är du skyldig att göra en polisanmälan. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn, mufflonfår och ren. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart och kan ge böter. Djuret kan ha skadats och det är ditt ansvar att försöka hjälpa det genom att kontakta relevanta myndigheter. Gör så här:

 • Ring 112 för att göra en polisanmälan.
 • Placera ut en varningstriangel och sätt på varningsblinkers.
 • Märk ut olycksplatsen med en markeringsremsa eller något som är synligt, som en plastpåse eller halsduk. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

Du måste göra en polisanmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller har dött. Skadat och trafikdödat vilt omhändertas av utbildad eftersöksjägare via polisen.

Trafikskadat mindre djur

Om du kört på ett mindre vilt djur, som exempelvis räv eller grävling, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen.

 • Se till att djuret blir avlivat, men försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om det är möjligt ska du flytta djuret från vägbanan, men tänk alltid på din egen och andras säkerhet.

Om du har kört på ett tamdjur, exempelvis en hund, katt och tamboskap

 • Du är skyldig att kontakta djurets ägare på något sätt, eftersom det är deras egendom. Om det inte går, kontakta polisen på 114 14.
 • Om djuret är skadat, se till att det snarast kommer till en veterinär.
 • Försök aldrig att avliva djuret, låt en veterinär avgöra.

Skadat, sjukt eller dött vilt djur

I bostadsområde

Om du hittar ett större skadat, akut sjukt eller dött vilt djur, ska du göra enligt följande:

 • Om du stöter på levande vilt som du anser utgöra en fara för allmänhet eller egendom, kontakta polisen, på 114 14. Om läget är akut ringer du 112. Polisen får, med stöd av jaktlagen, låta avliva ett vilt djur om det orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet. Polisen får också låta avliva eller fånga moderlös årsunge av älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.
 • Vid skadad eller sjuk älg, rådjur, vildsvin eller hjort, kontakta markägaren.
 • Om du hittar ett större skadat vilt som är så pass skadat att det av djurskyddsskäl bör avlivas, får djuret avlivas. Kontakta Mölndals stad på 031-315 10 00 eller kontakt@molndal.se så att en jägare kan ta hand om det skadade djuret.
 • Om du hittar ett dött djur som tillhör statens vilt (samt älg eller hjort när dessa arter är fredade) ska du alltid kontakta polisen på 114 14. Till statens vilt hör: björn, varg, fjällräv, järv, lo, utter, myskoxe, och valar (tumlare), örnar, falkar, kärrhökar, glador, fiskgjuse, bivråk, ugglor (berguv, fjälluggla, hökuggla, lappuggla, slaguggla och tornuggla), hackspettar (gråspett, mellanspett och vitryggig hackspett), storkar, skärfläcka, fjällgås, härfågel, sommargylling, blåkråka, skräntärna, svarttärna, rördrom, lunnefågel, salskrake, kungsfiskare och svarthalsad dopping.

På allmän plats

Om du hittar ett skadat, akut sjukt eller dött vilt djur i tätort eller på kommunens mark, till exempel i parker och på gator, kontakta Mölndals stad på 031-315 10 00 eller kontakt@molndal.se.

På din egen tomt eller mark

Om du har ett skadat djur på din tomt kan du hitta kontaktuppgifter till viltrehabiliterare.

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan du lämna till Renovas anläggning i Sävenäs som har en specialugn för kremering av djur. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

I skog och mark

Vilda djur får inte hållas i fångenskap, oavsett de är skadade eller inte. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Men det finns andra bra saker du kan göra om du hittar du ett skadat djur:

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad