Djur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon.

En kvinna promenerar med sin hund

Djur som far illa

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län, om du misstänker att djur missköts och far illa. Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap, det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruk eller djuruppfödningar samt försöksdjur. Ring 010-224 50 50 Länsstyrelsen Västra Götaland, vardagar kl. 9.00-12.00 för att anmäla misskötsel av tama djur.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Miljöförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.

Koppel och hundar

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, i parker och planteringar. Det finns även kommunala motionsspår där hundar måste vara kopplade.

Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa i naturen. Det innebär inte att den måste vara kopplad, men du som ägare måste se till att du har koll på din hund så den inte springer iväg.

Tillstånd för djur

Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Tillstånd behövs för:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • ormar

Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende. Tillståndet kan återkallas om du inte uppfyller föreskrivna krav eller om djurhållningen orsakar störning för omgivningen. Du ansöker om tillstånd för djurhållning genom att skicka in en blankett till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Här kan du läsa mer om djurhållning och lantbruk i Mölndal.

Skadedjur

Processen för att bli av med skadedjur, så som råttor och silverfiskar, ser lite olika ut beroende på om du bor i villa eller i lägenhet.

Bor du i villa är det ditt ansvar att kontakta ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening som ansvarar för saneringen. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljöförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan:

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad