Djur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Bygg- och miljöförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.

Djur som far illa

Om du misstänker att djur missköts och far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län och anmäla bristande djurhållning.

Katter ska märkas och registreras

Alla katter ska id-märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister enligt en ny lag från den 1 januari 2023. Detta ska du göra innan katten är 4 månader.

Hundar och koppel

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, i parker och planteringar. Det finns även kommunala motionsspår där hundar måste vara kopplade. I samtliga naturreservat ska hunden alltid vara kopplad.

Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa i naturen. Det innebär inte att den måste vara kopplad, men du som ägare måste se till att du har koll på din hund så den inte springer iväg.

Fler regler för hundägare

Det finns ett antal regler att ta hänsyn till när du är ute med din hund i naturen och på allmän plats. Dessa återfinns i sin helhet i den lokala ordningsstadgan eller i olika lagar.

  • Du får inte ta med hunden till kommunala friluftsbad mellan 1 april – 30 september.
  • Hundar får inte vara på de kommunala lekplatserna.
  • Året runt gäller att du ska hålla hunden under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Kan du stoppa eller kalla in hunden om den stöter på ett vilt djur, så kan du låta hunden gå lös inom synhåll. Kan du inte det, så ska hunden gå i koppel eller lina.
  • Naturligtvis städar du upp hundbajset efter din hund. För att underlätta detta finns det platser där du kan hämta hundbajspåsar. Behållarna med påsar fylls på en gång i månaden.
En kvinna promenerar med sin hund

Tillstånd för djur

Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdes­bestämmelser. Tillstånd behövs för:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • ormar

Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende. Tillståndet kan återkallas om du inte uppfyller föreskrivna krav eller om djurhållningen orsakar störning för omgivningen. Du ansöker om tillstånd för djurhållning hos miljöförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Skadedjur

Processen för att bli av med skadedjur, så som råttor och silverfiskar, ser lite olika ut beroende på om du bor i villa eller i lägenhet.

Bor du i villa är det ditt ansvar att kontakta ett företag som jobbar med skadedjurs­bekämpning.

Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening som ansvarar för saneringen. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad