Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Djur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon.

Djur som far illa

Kontakta länsstyrelsen i Västra Götalands län, om du misstänker att djur missköts och far illa. Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap, det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruk eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Tillstånd för djur

Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Här kan du se om platsen ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Tillstånd behövs för:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • orm

Generellt gäller att djuren inte ska orsaka någon olägenhet för närboende. Tillståndet kan återkallas om du inte uppfyller föreskrivna krav eller om djurhållningen orsakar störning för omgivningen. Du ansöker om tillstånd för djurhållning genom att skicka in den här blanketten till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av ansökan. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Miljöförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.

Koppel och hundar

Hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, i parker och planteringar. Det finns även kommunala motionsspår där hundar måste vara kopplade.

Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa i naturen. Det innebär inte att den måste vara kopplad, men du som ägare måste se till att du har koll på din hund så den inte springer iväg. Läs mer om regler om hundar i naturen hos Naturvårdsverket.

Skyddsjakt, när vilda djur blir en olägenhet

Skyddsjakt är ett sätt att komma tillrätta med vilda djur när andra åtgärder inte fungerar. Om du har problem med vilda djur på din tomt kan det under vissa förutsättningar vara motiverat med skyddsjakt. Vem som helst får inte utföra skyddsjakt. Kontakta Svenska Jägareförbundet för mer information.

Skadedjur

Processen för att bli av med skadedjur, så som råttor och silverfiskar, ser lite olika ut beroende på om du bor i villa eller i lägenhet.

  • Bor du i villa är det ditt ansvar att kontakta ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning.
  • Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening som ansvarar för saneringen. Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till miljöförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-06 11.24