Områdesarbete Mölndal

Mölndals stad driver områdesarbete i tre bostadsområden; Bifrost, Lindome och Åby. Under 2021 startar vi även områdesarbete i Balltorp. Syftet är att förbättra trivsel, trygghet och delaktighet för dig som bor där.

Kvinna med sin dotter vid en bostadsnära odling. Foto: Susanne Hjalber

Områdesarbetet bygger på samarbete mellan olika förvaltningar inom Mölndals stad och externa parter som till exempel föreningar, bostadsrätts­föreningar, fastighetsägare, studieförbund, polis och trossamfund.

Arbetet bygger på att du som bor i området är delaktig. Dina tankar och idéer kring områdets utveckling är avgörande för resultatet.

Vi erbjuder bland annat mötesplatser och aktiviteter i våra områden. Som gymnasieungdom har du möjlighet att arbeta som ung kommunutvecklare under två år. Då får du möjlighet att vara med och utveckla ditt bostadsområde.

Under våren 2021 påbörjas vårt arbete i Balltorp. Snart hittar du mer information på dessa sidor.

Läs mer om vårt samhällsarbete under respektive område:

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad