Åbroområdet

Det händer mycket i Åbroområdet. En av de största satsningarna är GoCo Health Innovation City, ett kluster för aktörer inom hälsa och medicinsk utveckling. I takt med att området utvecklas påverkas trafiken när vi förstärker infrastrukturen.

Aktuell trafikpåverkan

För att allt i området ska fungera behöver infrastrukturen vara väl utbyggd. Här samlar vi aktuell påverkan på gatorna i området när vi bygger ut stadens infrastruktur.

Pågående trafikstörning i området:

Sök din resa till området med Västtrafiks app ToGo eller hemsida. Hållplatser i området heter GoCo, Gamla Tingshuset och Astra Zeneca. Ta gärna en lånecykel från Styr & Ställ, flera stationer finns i området.

För alla nya verksamheter inom Åbroområdet, till exempel GoCo, behöver infrastrukturen förstärkas. Det för att trafiksäkerheten ska bli så bra som möjligt och för att trafiken ska kunna fungera till och från området. Det är oundvikligt att det blir trafikstörningar under tiden.

Det här ska vi göra

  • Bygga ett busskörfält längs Pepparedsleden strax norr om korsningen Taljegårdsgatan och Pepparedsleden.
  • Bygga om cirkulationen vid Aminogatan och Pepparedsleden för att förbättra framkomligheten.
  • Ledningsarbeten för att höja kapaciteten i vatten och avloppsnäten.
  • Bygger nya samt breddar gång- och cykelvägar.
  • Bygger nya hållplatser.

Arbetstid

Arbetet i denna del pågår i sin helhet från våren 2023 till hösten 2024.
Delmoment kommer vara klara under tiden. Mer detaljerad

Trafikpåverkan i området

Under arbetet kommer det att förekomma begränsad framkomlighet och vid vissa tider kan det vara mycket köer. Detta är oundvikligt när vi bygger ut infrastrukturen men vi gör vad som går för att det ska flyta så smidigt som möjligt. Du behöver resa i god tid och kontrollera innan hur du ska resa. Appen Waze är en bra vägvisare som fångar upp köer och våra trafikmeddelanden.

Du bidrar genom ditt val av resa

Om du har möjlighet, välj att resa hållbart till området med till exempel kollektivtrafiken, cykla eller promenera. Du kan också välja att samåka med kollegor. Om du kan, undvik att resa i rusningstid så att de som absolut måste åka vissa tider kan göra det.

Tack för din förståelse och tålamod när vi bygger ut gatorna för ökad framkomlighet. Ju fler som väljer cykeln och bussen, desto bättre plats blir det för dem som måste ta bilen.

Träd påverkas

Sex träd vid sidan av Taljegårdsgatan är nedtagna för att göra plats för hållplats och gång- och cykelväg. Nya träd kommer att planteras senare i projektet.

Träd längs Pepparedsleden kommer att behöva tas ner för att sedan ersättas med nya.

Fler kommande åtgärder

Det kommer att ske fler åtgärder längre fram. Trafikverket ska göra åtgärder och anpassa Åbromotet samt Torrekullamotet. I dagsläget, i augusti 2023, finns ingen fastställd tidsplan.

Vi planerar även för att bygga en cirkulation i korsningen mellan Pepparedsleden och Ekenleden för att förbättra framkomligheten söderifrån.

Det här är området

Området öster om Pepparedsleden utvecklas i etapper av exploatörer. Området kommer att innehålla till exempel kontor, restauranger, vårdföretag, äldreboenden och bostäder.

Relaterad information

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad