Kvarnbygatan

Kvarnbygatan ska utvecklas till en stadsgata som binder samman Kvarnbyn och innerstaden och gör Forsåker till en naturlig del av Mölndals stadskärna.

En visionsbild visar hur området från Forsebron, längs med Kvarnbygatan ska se ut. En stadsgata kantas av flervåningshus i lummiga gröna miljöer.

Detaljplanen för norra delen av Forsåker vann laga kraft den 23 november 2023. Det innebär att den första etappen av arbetet med att bygga om och räta ut Kvarnbygatan kan startas upp. Arbetet kommer pågå ungefär ett år. Innan det sker kommer förberedande arbeten att pågå.

Pågående arbeten med Kvarnbygatan

I slutet av oktober 2023 påbörjas det första förberedande arbetet inför ombyggnationen av Kvarnbygatan. Det innebär rivning av byggnaden där Frälsningsarmén haft sina lokaler mellan Kvarnbygatan och Villa Korndal. Arbetet pågår fram till årsskiftet 2023-2024.

Kvarnbygatan återfår sin ursprungliga sträckning

Kvarnbygatan ska bli till en del av staden. Gatan ska rätas ut och bli en grön och livfull stadsgata, kantad av bostäder och verksamheter i bottenvåningarna. Även trafikmässigt ska Kvarnbygatan utvecklas med bättre framkomlighet för olika trafikslag och separerade gång- och cykelbanor.

Fram till 1960-talet gick Kvarnbygatan längs Villa Korndals park från Mölndals Bro upp till Gamla torget. Nu återskapar vi den sträckningen och parkeringen ska så småningom ersättas av levande kvarter med bostäder, arbetsplatser och lokaler för verksamheter och service. Det innebär bland annat att rondellen vid Mölndalsbro kommer flyttas något. Även Alléen samt en del av Störtfjällsgatan och Järnvägsgatan kommer byggas om.

Trafiken påverkas under byggnationen

När Kvarnbygatan byggs om och rätas ut kommer framkomligheten på gatan i perioder vara begränsad. Ambitionen är dock att hålla gatan öppen för fordonstrafik under hela byggtiden. Gående och cyklister kommer alltid att kunna ta sig fram på någon sida av Kvarnbygatan. Busshållplatserna får tillfälliga placeringar utmed gatan innan de nya, som kommer ligga vid entrén till Forsåker, kan tas i bruk.

Mellan rondellen vid Mölndalsbro och rondellen på Järnvägsgatan kommer gatan vara avstängd för biltrafik under en period när vi gör ledningsarbeten. Lokalgatorna Alléen och Störtfjällsgatan nås antingen från Kvarnbygatan eller Järnvägsgatan. Orangea skyltar visar vägen när vi leder om.

Parkeringar försvinner

Lokalen där Frälsningsarmén tidigare hade sin verksamhet rivs under hösten 2023. Även parkeringarna kommer att försvinna för att göra plats för ombyggnationen av Kvarnbygatan.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad