Nya Östergårds förskola

Östergårdsskolan byggs om och blir en ny del av Östergårds förskola. De nya lokalerna väntas stå klara till vårterminens start 2025.

Östergårdsskolan har tidigare varit skola för F-1. Nu ska den i stället bli en samlokaliserad förskola för Östergårds förskola och Vommedalens förskola. Totalt kommer förskolan bestå av 13 avdelningar och en uppfräschad skolgård.

Byggherre är Mölndals stad och entreprenör är Vestia Construction Group AB.

Visionsbild av en byggnad med barn och vuxna på gården utanför.

Visionsbild framtagen av Liljewall arkitekter.

Aktuellt just nu

Just nu pågår det utvändiga arbetet för att förbereda en ny tillbyggnad. Den här sidan kommer att uppdateras löpande under byggtiden.

Vad ska byggas om?

Förskolan planeras att utformas i ett plan med en ny tillbyggnad på den östra gården, i stället för en paviljongdel i två plan som finns där idag.

Skolverksamheten flyttade under hösten 2023 till Brattåsskolan. De befintliga skollokalerna planeras att byggas om till 8 nya avdelningar, storkök, matsal, administrationsyta. I projektet ingår även en ny tillbyggnad på samma plats som det står paviljonger idag. Denna tillbyggnad står för 4 av de 8 nya avdelningarna.

Förskolan kommer att byggas om i etapper. Etapp 1 innebär ombyggnation av skoldelen och den nya tillbyggnaden. Den första etappen planeras att stå klar vårterminens start 2025.

En bättre miljö för elever och personal

Syftet med byggnationen är att förbättra miljön för elever och personal på förskolan. Det är också att skapa likartade lokaler för båda förskoleverksamheterna. Det finns stora fördelar med att den nya förskolan blir större än de befintliga. Verksamheterna kommer kunna samverka och stötta varandra.

För dig med barn på Östergårds förskola idag

Östergårdsförskola kommer att vara i drift under hela ombyggnationstiden, med sina fem avdelningar.

Tidplan

  • Maj 2024: Rivning genomförd och start markarbeten
  • Maj/Juni 2024: Planerad byggstart Etapp 1
  • Q1 2025: Etapp 1 planeras vara färdigbyggd
  • Mars/April 2025: Planerad byggstart Etapp 2

Bakgrund

Östergårdsskolan byggdes 1980 och byggdes senare ihop med en kopplande länk mellan förskolan som låg på samma fastighet. Hittills har det varit både skol- och förskoleverksamhet i byggnaden. Nu ska Östergårdsskolan bli förskoleverksamhet och Vommedalens förskola kommer flytta in med sin verksamhet. Det här är en del av skolorganisationsförändringen i östra Kållered.

Byggnaden kommer anpassas efter sin nya verksamhet och då den är äldre kommer storkök behöva flytta från sitt nuvarande läge till skoldelen. Det medför arbete kring logistikytan på framsidan och en förflyttning av ÅV-huset.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad