Fässbergs by

Planen syftar till att säkerställa kulturmiljövärden samt eventuellt pröva enstaka avstyckningar.

Grusväg och röda husknutar i Lilla Fässbergsdalen

Byn ligger cirka 2 km väster om centrala Mölndal och omfattar bebyggelse med höga kulturmiljövärden. Fässbergsåsen kommer eventuellt också att inkluderas i planen.

Vad innebär planförslaget?

Planen innebär att säkerställa de kulturmiljövärden som finns i Fässbergs by. Ett kulturmiljöunderlag har tagits fram av en konsult. Detta tillsammans med annat underlag kommer att ligga till grund för planarbetet. Enstaka avstyckningar kommer eventuellt också att prövas.

Vad händer nu?

Planarbetet har pausat.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen
Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad