Upphävande av del av detaljplan för område väster om Rävekärr

Syftet med att upphäva en del av detaljplanen för Område väster om Rävekärr är att möjliggöra prövning av uppställningsspår i projekt Pilekrogen. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. Ytterligare syfte är att underlätta inför kommande planläggning av Göteborg-Boråsbanan.

Flygbild över området

Var ligger planförslaget?

Planområdet som upphävs är beläget söder om Mölndal och norr om Sandbäck. Det gränsar mot ett verksamhetsområde i norr och mot befintlig tennishall i söder. I öster gränsar området mot naturmark och Kungsbackavägen och i väster ligger spårområde och E6:an


Vad innebär upphävandet av en del av detaljplanen?

Förslaget innebär att mark som främst är planerad för handelsträdgård och naturmark upphävs. Området som upphävs har ingen bebyggelse och upphävandet i sig får inga konsekvenser.

Trafikverket och Västra Götalandsregionens Fastighet tar fram en järnvägsplan för uppställningsspår i Pilekrogen parallellt med upphävandet av del av detaljplanen, se länk nedan. Till järnvägsplanen tas bl a en miljökonsekvensbeskrivning fram. Konsekvenser av järnvägsplanen för projekt Pilekrogen beskrivs och hanteras i järnvägsplanen.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2023).

Vad händer nu?

Upphävandet av en del av detaljplanen har varit utställt på samråd den 7 september – 1 oktober.

Samrådsmöte hölls tisdagen den 12 september kl. 18 i kulturhuset Möllan lokal Annexet samtidigt med järnvägsplan för uppställningsspår Pilekrogen.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 1 oktober 2023.

Den som inte under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planprocessen upphävande
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterad information

Järnväg i Mölndal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad