Budget

Mölndals stads budgetprocess innebär att kommun­full­mäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd.

Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd, som i sin tur fördelar dessa på respektive verksamhet. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige, i november, beslutar om budgeten för nästkommande år.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad