Kartor och geografisk information

Mölndalskartan är en interaktiv och sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information.

Genom att titta i olika lager av kartan kan vi få fram information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, förskola, miljöfarliga utsläpp med mera.

Vi använder oss av ett redskap som heter GIS vilket är en förkortning för geografiskt informationssystem. I det systemet lagras, bearbetas, analyseras och presenteras geografiskt kopplade data till Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad