Kartor och geografisk information

Mölndalskartan är en interaktiv och sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information.

Kommunen använder sig av ett redskap som heter GIS vilket är en förkortning för geografiskt informationssystem.

I ett GIS lagras, bearbetas, analyseras och presenteras geografiskt kopplade data till Mölndal. Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem, miljöfarliga utsläpp med mera.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Per Persson
GIS-samordnare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 98
gis@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad