Skattesatser

Mölndals stads främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad.

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt.

Du som bor i Mölndal betalar 31,99 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt, varav 20,51 kronor går till Mölndals stad och 11,48 kronor går till Västra Götalandsregionen.

Det här går dina pengar till

Av 100 kronor i kommunalskatt går:

  • 84 kronor till skola, vård och omsorg.
  • 4 kronor går till gator, parker och kollektivtrafik,
  • 4 kronor används till kultur- och fritidsverksamhet.
  • De resterande 8 kronorna går till räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, planverksamhet samt övrigt.

Ytterligare information

Utöver den kommunala skatten betalar också kommunmedborgarna statlig skatt och begravningsavgift. Du kan läsa mer om dessa skatter på Skatteverkets webbplats.

Dela på:

Senast uppdaterad