Beslut om upphävande av eldningsförbud i Mölndals kommun

Kungörelse

Mölndals stad beslutar

Mölndals kommun beslutar att från och med 7 juli 2023, klockan 15:00, upphäva beslut om eldningsförbud, fattat den 13 juni 2023, dnr KS 311/2023.

Motivering

Då det nu och under en period kommit rikligt med nederbörd har marklagren erhållit en relativt hög fukthalt, både på ytan och i de djupa markskikten. Väderprognos för kommande period indikerar ytterligare nederbörd. Antalet terrängbränder har sjunkit, till 0 de senaste dagarna. En längre tid med torrt och varmt väder behövs för att återigen få värden som kan innebära hög risk för brand i skog och mark.

Med anledning av detta finns det skäl för att upphäva beslut om föreskrift om eldningsförbud.

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad