Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Diariet på hemsidan

I webbdiariet finns ett register över handlingar som kommit in till eller har upprättats av kommunen, du kan söka i dessa - Sök i ärende.

Inga scannade dokument finns kopplade till webbdiariet. Vill du ta del av dokumenten som hör till ett ärende är du välkommen att kontakta respektive förvaltnings registrator.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Diarium betyder dagbok

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring betyder att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Har du frågor om diariet?

Behöver du hjälp med att söka i diariet eller hittar du inte de uppgifter du letar efter så kan du ringa kontaktcenter, 031-315 10 00 eller maila kontakt@molndal.se

Följande verksamheter finns inte webbdiariet:

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
kontakt@gunneboslott.se
031-334 16 00

Kvarnfallet Mölndal AB
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Miljönämnden
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Mölndal Energi AB
kundservice@molndalenergi.se
031-86 65 61

Mölndala Fastighets AB
info@molndala.com
0707-690 536

Mölndals Parkerings AB
mpab@mpab.molndal.se
031-87 54 79

Stadsbyggnadsförvaltningen
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Kontakt

Kommunikationsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad