Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Diariet på hemsidan

I webbdiariet finns ett register över handlingar som kommit in till eller har upprättats av kommunen, du kan söka i dessa - Sök i ärende.

Inga scannade dokument finns kopplade till webbdiariet. Vill du ta del av dokumenten som hör till ett ärende är du välkommen att kontakta respektive förvaltnings registrator.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Diarium betyder dagbok

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring betyder att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Enheter som inte finns i webbdiariet

Följande enheter hittar du inte i webbdiariet:

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Liina Persson, 031-334 16 03, lina.persson@gunneboslott.se

Kvarnfallet Mölndal AB
Karin Sundh, 031-315 12 93, krister.karlsson@molndal.se

Miljönämnden
Malin Johansson, 031-315 17 19, miljo@molndal.se

Mölndal Energi AB
Marit Lindelöw, 031-86 65 15, marit.linelow@molndalenergi.se
Madelaine Manner, 031- 86 65 59, madelaine.manner@molndalenergi.se

Mölndala Fastighets AB
Malin Björnhäll, 0733-802 423, info@molndala.com

Mölndals Parkerings AB
Gun Edin, 031-315 15 25, mpab@mpab.molndal.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Saeed Moradi, 031-315 10 38, arbets.familjestodsforvaltningen@molndal.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadskontorets expedition, 031-315 14 00, byggnadsnamnden@molndal.se

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 11.49