Hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med Kontaktcenter

Information om hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med Kontaktcenter.

Om du är i kontakt med Kontaktcenter vill vi informera dig om att vi samlar in personuppgifter för att kunna besvara din fråga och/eller skicka frågan vidare för specialisthandläggning till stadens tjänstepersoner.

Kontaktcenter kommer att behandla följande uppgifter:

  • Personuppgifter som vi behandlar är:
  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Telefonnummer
  • e-postadress
  • Ärendets plats, exempelvis var ett fallet träd finns, var det är klottrat med mera.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna så får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett allmänt intresse.

Dokumentationen sker under samtalet. Vi följer aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi behöver behandla dina personuppgifter, enligt gällande lagstiftning, för att kunna svara på frågan som ställs.

Servicenämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad