Hantering av personuppgifter för dig som söker bostads­anpassningsbidrag

Information om hantering av personuppgifter till dig som ansökt om bostads­anpassningsbidrag hos byggnads­nämnden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i byggnadsnämndens myndighetsutövning för att kunna utreda din rätt till bidrag.

Byggnadsnämnden kommer behandla dina kontaktuppgifter samt uppgifter om funktionsnedsättning, behov, uppgifter om anhöriga/företrädare/ombud och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss. Uppgifterna sparas i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Personuppgifterna får hanteras med stöd av att byggnadsnämndens handläggare utför handläggning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

De uppgifter som behandlas registreras framförallt digitalt i byggnadsnämndens verksamhetssystem. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter och tillgången till uppgifter i systemet sker genom handläggarnas inloggning genom bank-id. Vid behov så förekommer dina uppgifter även i pappersform. Även då är det bara behörig personal som har tillgång till dem.

Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan Pdf, 473.4 kB..

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig till andra parter till exempel vid bidragsutbetalning. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag, till exempel om du väljer att överklaga ditt beslut. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

De personuppgifter vi behandlar om dig är i första hand de uppgifter du själv angett. Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från god man och de kontaktpersoner du själv har angett såsom anhöriga och andra företrädare.

Byggnadsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos byggnadsnämnden samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som byggnadsnämnden behandlar.

Det är byggnadsnämndens dataskyddsombud som kontrollerar att nämnden följer dataskyddsförordningen.

Dela på:

Senast uppdaterad