Hantering av personuppgifter för dig som söker jobb i Mölndals stad

Information om hantering av personuppgifter för dig som söker jobb.

Lediga tjänster i Mölndals stad annonseras och söks via stadens rekryteringsverktyg. Där registrerar du dig och lägger in personuppgifter, ditt CV, personliga brev och eventuell annan dokumentation. Underlag som behövs för att kunna bedöma dig som kandidat till utlysta tjänster.

Ansökningar till en tjänst sparas hos Mölndals stad i två år efter avslutad rekrytering. Efter detta tas ansökningarna bort. Om du som månadsanställd blir anställd kommer dina ansökningshandlingar att sparas i din personakt och hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplan.

För de flesta yrken efterfrågas betyg eller utbildningsbevis i samband med rekrytering, och då endast av de kandidater som blir kallade på intervju. Om du inte får tjänsten kommer dessa uppgifter att gallras, men om du blir anställd sparas dessa uppgifter i den personalakt som upprättas i samband med din anställning.

Uppgifter som framkommer från de personer du lämnar som referenser gallras efter avslutad rekrytering.

Ansökningshandlingarna kommer att delges personer som är involverade i rekryteringen, såsom rekryterande chef och HR-konsult. I vissa fall är andra medarbetare och fackliga företrädare involverade i rekryteringen och kommer då också att ta del av ansökningarna.

En ansökan om jobb är en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få ta del av ansökan.

Vid skyddad identitet kontaktar du arbetsgivaren för vidare information om hur du ansöker och hur dina personuppgifter hanteras.

Om du inte längre vill vara registrerad i rekryteringsverktyget kan du själv ta bort ditt konto. Du kan även exportera ut dina registrerade uppgifter ifrån ditt konto innan du tar bort det. Om du behöver stöd och hjälp med detta kontaktar du kundservice på Visma Recruit.

Skulle din ansökan innehålla felaktiga personuppgifter kan du be att få dessa korrigerade och rättade. Du kontaktar då de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dina ansökningar till lediga tjänster kommer att sparas i två år med hänsyn till diskrimineringslagen. Därefter kommer de att gallras.

Du kan begära ut den information som finns registrerad om dig i stadens rekryteringsverktyg. Du kontaktar då kommunstyrelsens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad