Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som studerar på Frejagymnasiet

För oss på Frejagymnasiet i Mölndals stad är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Vilka uppgifter behandlas och varför?

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är elev på Frejagymnasiet.

Ändamålet med en sådan behandling är att ge dig den utbildning du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer/samordningsnummer (eventuellt dossiernummer), eventuellt skolfoto.

Laglig grund: Skollagen kap 2, 15, 18, 19

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med Statistiska Centralbyrån (SCB), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Rekryteringsmyndigheten samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, som t.ex. Unikum (lärplattform), URKUND (automatiskt textigenkänningsverktyg), Procapita (elevregister) och PMO (elevhälsa). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad.

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är vårdnadshavare/kontaktperson/god man för elev på Frejagymnasiet.

Ändamålet med en sådan behandling är att ge information om elevens utveckling och närvaro.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer/samordningsnummer (eventuellt dossiernummer).

Laglig grund: Skollagen kap 18

Mottagare: Dina personuppgifter kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi har avtal med som t.ex. Unikum (lärplattform) och Procapita (elevregister).

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Hur länge behandlas uppgifter

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se.

Dataskyddsombud: Amanda Day, amanda.day@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
utbildning@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-07 09.33