Hantering av personuppgifter för ungdomar 16-20 år

För oss på utbildningsförvaltningen är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är folkbokförd eller asylsökande boende i Mölndal och är mellan 16-20 år

Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda alla folkbokförda ungdomar mellan 16-20 år i kommunen utbildning eller annan sysselsättning.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, dossiernummer, namn, adress, kontaktuppgifter samt din vårdnadshavares / kontaktpersons / god mans namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter.

Laglig grund: Skollagen 16 kap, 29 kap.

Dina uppgifter kan komma att delas med mottagare så som Statistiska Centralbyrån (SCB), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Rekryteringsmyndigheten, samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, som t.ex. SchoolSoft (lärplattform), URKUND (automatiskt textigenkänningsverktyg) eller Praktikplatsen (ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser)

Laglig grund: Skollagen 16 kap, 29 kap

* * *

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som söker inackorderingsbidrag

Ändamålet med en sådan behandling är ge ekonomiskt stöd till elever.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, namn, folkbokföringsadress, inackorderingsadress, kontaktuppgifter, vårdnadshavares namn och personnummer (för elever under 18 år).

Laglig grund: Skollagen 15 kap.

Dina uppgifter kommer att delas med mottagare som hanterar utbetalningen.

* * *

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig inom gymnasiesärskolan som ansöker om skolskjuts.

Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda skolskjuts.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter, vårdnadshavares namn (för elever under 18 år).

Laglig grund: Skollagen 18 kap.

Dina uppgifter kommer att delas med mottagare som anordnar skolskjuts.

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se.

Dataskyddsombud: Amanda Day, amanda.day@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-12 15.13