Hantering av personuppgifter i e-post

Information om hantering av e-post för dig som skickar och tar emot e-post från Mölndals stad.

Vilka uppgifter vi behandlas och varför

Mölndals stad hanterar dagligen en stor mängd e-postmeddelanden. När du skickar eller tar emot e-post från Mölndals stad kan det innebära att dina personuppgifter kommer att hanteras av kommunen.

Hanteringen av personuppgifter sker till exempel för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter. Hantering av personuppgifter i e-post lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad