Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter inom SIA och SPIRA

Information om hantering av personuppgifter till dig som deltar i eller anmält intresse för kommunens verksamheter SIA, stöd i arbete, eller SPIRA - Socialpsykiatrisk rehabilitering och arbetsträning.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om du vill anmäla ditt intresse för att delta i verksamheterna
SIA eller SPIRA behöver du uppge ditt namn och ett telefonnummer. Dessa
uppgifter används för att hålla ordning på vilka som deltar i verksamheten och
vilka som står i kö för att delta i verksamheten samt för att kunna kontakta dessa personer.

Du kan även välja att uppge andra uppgifter som personnummer, adress, e-postadress, anledning till intresseanmälan, kopplingar till andra verksamheter och kontaktperson. Dessa uppgifter används av personalen för att ha mer kunskap om de som deltar i verksamheten. Uppgifter som ditt namn och telefonnummer kan också finnas på personalens mobiltelefoner för att de ska kunna hålla kontakten med dig och andra deltagare. Uppgifterna sparas som längst ett halvår efter att du slutat delta i verksamheten eller dragit tillbaka din intresseanmälan.

Vård- och omsorgsnämnden i Mölndals stad är ytterst ansvariga för hanteringen av de personuppgifter du lämnar till SIA och SPIRA. Dina personuppgifter får hanteras med stöd av att verksamheten räknas som en uppgift av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Du väljer själv om eller hur mycket uppgifter som du vill
lämna, men om du vill göra en intresseanmälan behöver du uppge namn och
telefonnummer. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du
anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära
rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter vi hanterar samt begära att uppgifterna rättas eller raderas samt göra andra invändningar mot hur de hanteras.

Aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-28 11.26