Skadestånd

Om du har råkat ut för en skada eller har fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd av Mölndals stad. Skadestånd är en ekonomisk ersättning som betalas av den som orsakat skadan till den som drabbats av skadan.

Olika typer av skador

  • Personskada räknas både kroppsliga och psykiska skador. Du kan då ha rätt till ersättning för till exempel sjukvårdskostnader, inkomstförlust eller sveda och värk.
  • Sakskada är skador på egendom, både lösa föremål och fast egendom. Exempel på sakskada är skador på bil, hus och djur.
  • Förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte behöver vara en följd av en person- eller sakskada.

Så anmäler du en skada

Du bör alltid i första hand använda dina egna försäkringar som hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkring vid en skada. Om du anser att Mölndals stad som fastighetsägare, väghållare eller ansvarig för en verksamhet, har varit vårdslös och därför orsakat din skada, kan du skicka in en skriftlig skadeanmälan till oss.

Så behandlar vi din anmälan

När du skickar in en skadeanmälan gör antingen staden eller stadens försäkringsbolag en juridisk utredning för att besluta om du har rätt till ersättning eller inte. Det går inte att överklaga det beslut som Mölndals stad har tagit. Om du är missnöjd med beslutet kan du vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Mölndals stad.

För att kunna handlägga din anmälan behöver vi registrera dina personuppgifter. Detta görs enligt Dataskyddslagstiftningen.

Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi kan även behöva lämna ut dina uppgifter till försäkringsbolag.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad